Prototypen A Home away from Home bewijzen zich in de praktijk – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | mei 30, 2023

Meer dan 100 Finch-modules naar Leiden, een plan voor de bouw van 100 CUBESTEE’s in Groningen, 40 in Eindhoven en aanstaande pilots waarin Nederlandse designers in Libanon huisvestingsconcepten ontwerpen voor opvang van vluchtelingen in de regio. Zomaar een greep uit de resultaten van de presentatie van prototypen van de prijsvraag A Home away from Home tijdens de Dutch Design Week.

Het COA, de Rijksbouwmeester en de ontwerpteams van A Home away from Home kijken zeer tevreden terug op de deelname aan de Dutch Design Week. De 5 prototypen en 3 maquettes voor flexibele huisvesting kregen niet alleen veel aandacht en waardering van designminnende bezoekers, ook professionals in de huisvestingssector reageerden enthousiast. ‘Hier wil ik zelf wel in wonen’ was regelmatig te horen in en rond de prototypen.

Concrete oplossingen voor professionele huisvesters
Woningcorporaties en gemeenten waren op uitnodiging van het Platform Opnieuw Thuis en het COA naar Eindhoven gekomen, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de huisvesting van statushouders. Een groep die net als studenten, starters op de woningmarkt en alleenstaande spoedzoekers dringend op zoek is naar (tijdelijke) huisvesting. De prototypen bieden huisvesting die snel gerealiseerd kan worden. Steeds meer professionele huisvesters willen dat ook tijdelijke huisvesting kwaliteit heeft en duurzaam is, zodat de woningen iets toevoegen aan het straatbeeld en comfort bieden aan de bewoners.

Versnellingsbijeenkomst
Hoe mooi de prototypen ook zijn, vraagstukken rondom de tijdelijke huisvesting zijn er nog wel. Tijdens een versnellingsbijeenkomst van het Platform Opnieuw Thuis en het COA was hier uitgebreid aandacht voor. Transformatie van een leegstaand pand blijkt vooral kansen te bieden, niet alleen hobbels en knelpunten. Een veel gehoorde vraag was hoe je nieuwe bewoners snel een plek in de samenleving laat verwerven. Dat geldt voor statushouders, maar evenzo voor senioren en alleenstaande starters. Hoe creëer je de magic mix van bewoners? Corporaties en gemeenten brachten samen 6 casussen in, waarvoor tijdens de inspirerende middag talrijke ideeën werden verzameld.

Stap voorwaarts
Voor de ontwerpteams bleek deelname aan de Dutch Design Week ook een versnelling. Naast de deals voor de Finch en de CUBESTEE heeft de Domuskoffer, een koffer met een mobiele keuken en badkamer, de serieuze belangstelling van corporaties en gemeenten. Mobaco-a creëert met hun duurzame, flexibele inrichtingselementen woonruimte in een kas in de buurt van Eindhoven. De Rijksbouwmeester tenslotte verkent met VNG International en enkele Libanese gemeenten de mogelijkheid om pilots uit te voeren waarin Nederlandse designers ter plaatse huisvestings-concepten ontwerpen voor opvang in de regio of hun bestaande concepten hiervoor aanpassen.

Het doel van het COA en de Rijksbouwmeester is bereikt: het stimuleren van innovatie en ontwerpkracht voor flexibele huisvesting en een impuls geven aan de daadwerkelijke productie van deze oplossingen. De Dutch Design Week heeft met de presentatie van de prototypen laten zien dat de getoonde ontwerpkracht een eerste praktijkproef glansrijk heeft doorstaan. De initiatiefnemers van de prijsvraag hebben er vertrouwen in dat de getoonde prototypes binnen afzienbare termijn in het Nederlandse straatbeeld terug te vinden zijn.

Voor meer informatie: COA, Stephanie Teelen, 06-24664567 Platform Opnieuw Thuis, Gusje van der Donk, 06-48100064

Atelier Rijksbouwmeester, Anne Luijten, 06-12247947

De prototypen waren eenmalig samen te zien op de Dutch Design Week. De Solar Cabin staat vanaf begin november in de nieuwbouwwijk Nieuw Kortenoord in Wageningen. De CUBESTEE verhuist naar het terrein van een klooster in Ter Apel samen met de pop-up expo van A Home away from Home en Comfort City is te zien in een leegstaande hal in Delft.

Meer weten over de prototypen en hun weg naar de praktijk?
Bezoek de website ahomeawayfromhome.nl. Hier vindt u ook veel beeldmateriaal van de verschillende prototypes, via de volgende link. Dit beeldmateriaal kunt u op voorwaarde van bronvermelding gebruiken. Vermeldt u dan het team en A Home away from Home. Bijvoorbeeld, Bron: A Home away from Home/Re-Settle.

A HOME AWAY FROM HOME is een initiatief van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) i.s.m. de Rijksbouwmeester. De prijsvraag is uitgeschreven conform Kompas bij Prijsvragen. De open oproep werd gehost via Nederland wordt Anders, platform voor ruimtelijke vernieuwing. Architectuur Lokaal leverde een bijdrage aan de procedure van de prijsvraag.