Prijsvraagprocedure CPO kavels Rotterdam Zuid – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 23, 2023

inspiratiebeeld Struitenweg Slideshow inspiratiebeeld Struitenweg inspiratiebeeld Kaappark inspiratiebeeld Groene Hilledijk inspiratiebeeld Groene Hilledijk

De gemeente Rotterdam biedt in Rotterdam Zuid drie groepskavels aan, die in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) kunnen worden ontwikkeld. De groepskavels zijn onderdeel van Zelfbouw Rotterdam en passen binnen het beleid van de gemeente Rotterdam om meer mogelijkheden voor bijzonder wonen te creëren.

De gemeente Rotterdam investeert in de verbetering van het leefklimaat in Rotterdam Zuid, o.a. door het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). In dat kader en vanuit het programma Zelfbouw worden deze groepskavels aan kopersgroepen aangeboden. De groepskavels bieden ruimte aan maximaal vier woningen. Het is ook mogelijk om met minder huishoudens een gezamenlijk plan op te stellen. De gemeente zoekt naar mensen die hun woonwensen willen vormgeven in een bijzonder plan, en in staat zijn om zich te organiseren en het hele bouwproces zelf te begeleiden.

Meer informatie over de groepskavels en de selectieprocedure:

Ondertekening
Inschrijver verklaart zich akkoord met de kavelprijs en de regels uit het kavelpaspoort en de beschreven procedure

Plaats

Datum

Handtekening inschrijver namens bouwgroep

U ontvangt na verzending van het formulier een ontvangstbevestiging.
Eind oktober 2015 wordt u geïnformeerd over de selectieprocedure en het eventuele vervolg met de daarbij behorende termijnen.

Heeft u nog vragen over uw inschrijving of de procedure dan kunt u contact opnemen met
Fenna ter Haar via [email protected]