Prijsvraag Waterpaviljoen Seurenheide – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | mei 30, 2023

Vandaag schrijft de gemeente Bergen (Limburg) de openbare ontwerpprijsvraag Waterpaviljoen Seurenheide uit onder architecten. Door het gebied Seurenheide tot ontwikkeling te brengen wil zij de identiteit van het gebied versterken met plek voor ontmoeting, ontspanning en kleinschalige economische ontwikkeling. Op een toplocatie aan het water en nabij het Nationaal Park de Maasduinen, is ruimte voor het realiseren van een waterpaviljoen met horecafunctie, het exploiteren van een dagstrand en het realiseren van kleinschalige verblijfsrecreatie. De gemeente is van plan om een vervolgopdracht te verstrekken aan de winnaar van de prijsvraag met de intentie om het winnende ontwerp daadwerkelijk uit te voeren. De prijsvraag wordt uitgeschreven in samenwerking met Architectuur Lokaal.

Ambities
De gemeente Bergen ziet het gebied Seurenheide als de sleutel tot het versterken van het toeristisch-recreatief aanbod en de bijbehorend landschappelijk structuur binnen Maaspark Well. Bij deze ontwikkeling zoekt zij naar de balans tussen beleving en behoud van natuurlijke en landschappelijke waardes en de doorontwikkeling van het economisch perspectief van het gebied.

Opgave
Met de prijsvraag wordt gevraagd om een onderscheidend ontwerpvoorstel voor een nieuw, uniek en tevens functioneel, duurzaam, realiseerbaar en betaalbaar horecapunt in Seurenheide. Het horecapunt vormt een belangrijke ‘blikvanger’ en richt zich aan beide zijden op het water. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de landschappelijke setting die het gebied zo waardevol maakt.

Deelname en reglement
De procedure betreft een openbare ontwerpprijsvraag in twee ronden, die wordt uitgeschreven onder architecten. De procedure is aangekondigd op TenderNed.
De prijsvraag verloopt geheel digitaal volgens het reglement Prijsvraag Waterpaviljoen Seurenheide. Dit reglement en de bijlagen zijn hiernaast te downloaden. De bijlagen zijn aangevuld met het verslag van de informatiebijeekomst die op 20 mei plaatsvond op locatie, en met de nota’s van inlichtingen, waarin de vragen die zijn gesteld en antwoorden daarop te vinden zijn. De vragenronde is gesloten op 7 juni 2022.

Eerste ronde van de prijsvraag
De eerste ronde heeft het karakter van een ideeënprijsvraag waarin wordt gevraagd om een beknopte visie op de opgave in te zenden. Uit de inzendingen selecteert een de jury drie inzendingen die het best beoordeeld worden.
De inzendtermijn voor de eerste ronde is gesloten op maandag 20 juni 12.00 uur (middag).

Tweede ronde van de prijsvraag
De inzenders van de geselecteerde visies worden uitgenodigd voor deelname aan de tweede ronde, waarin aan hen gevraagd wordt hun visie nader uit te werken tot een structuurontwerp met begroting. De jury wijst één winnaar en één runner-up aan. De gemeente stelt een tegemoetkoming in de kosten van € 7.500 excl. BTW ter beschikking aan elk van de drie deelnemers aan de tweede ronde, mits een geldige inzending is gedaan.
De gemeente is van plan om de inzendingen voorafgaand aan de besluitvorming tentoon te stellen. Bezoekers van de tentoonstelling kunnen hun reactie op de voorstellen geven. De reacties worden ter beschikking gesteld aan de jury.

Vervolg
De gemeente Bergen heeft de intentie om het winnende ontwerp te realiseren en is voornemens om aan de winnende deelnemer een vervolgopdracht te verstrekken.

Jury
De inzendingen worden beoordeeld door een jury die bestaat uit:
Antoon Splinter, wethouder gemeente Bergen (voorzitter)
Franz Ziegler, Ziegler Branderhorst
Juliette Hofman, DRU Industriepark
Marjan van Capelle, Kuiper Compagnons
Goof Lukken, The Business of Fun
Secretaris van de jury is Cilly Jansen m.m.v. Bram Talman, Architectuur Lokaal.