Prijsvraag vernieuwende hoogbouw slaat aan – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 2, 2023

De oproep van de gemeente Den Haag om een concept te ontwikkelen voor gestapelde hoogbouw heeft 125 inzendingen opgeleverd. In mei schreef de gemeente Den Haag de ‘Open Oproep: Bouwen op Elkaar’ uit. Ontwerpers, bouwpartijen en andere professionals werden daarbij uitgedaagd een innovatief, creatief en uitvoerbaar concept te ontwikkelen voor hoogbouw van ten minste dertig meter. De bouw moet in fases plaatsvinden waarbij telkens andere particulieren het initiatief nemen.

Wethouder Marnix Norder (Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting) is bijzonder verheugd met het grote aantal inzendingen: “Dat de Open Oproep leefde bij bouwers en architecten, was al duidelijk tijdens de informatiebijeenkomst in juni. Daar kwamen al meer dan honderd belangstellenden op af. Maar 125 inzendingen is boven verwachting veel. Dat betekent dat onze Open Oproep echt aanslaat. Ik weet nog niet hoe realistisch de visies zijn, maar een deskundige jury onder voorzitterschap van Adri Duivesteijn gaat nu de inzendingen beoordelen.”

Deze maand zullen de adviescommissie en de vakjury zich over de inzendingen buigen. Begin september worden maximaal 20 inzendingen geselecteerd. De indieners worden gevraagd hun ontwerpen uit te werken voor een specifieke locatie in Den Haag. De gemeente Den Haag stelt aan het einde van de tweede ronde in totaal 30.000 euro prijzengeld ter beschikking voor de drie beste inzendingen. Er komt nog een expositie van de inzendingen, waaraan een debat zal worden gekoppeld.

Op verzoek van de gemeente Den Haag voert Architectuur Lokaal de prijsvraag uit.