Prijsvraag en antwoord – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 25, 2023

Debat over het gemeentelijk opdrachtgeverschap bij prijsvragen en meervoudige opdrachten in het NAi.

Van nature weten kinderen van zes jaar dat ze bij een knikkerwedstrijd eerst de spelregels moeten afspreken: “is het een neppie of een echie?”, en over de inzet: “vijf glimpjes voor een megabonk?” Het vaststellen van spelregels duurt soms langer dan de wedstrijd zelf, maar kennelijk loont het de moeite om zonder tranen of scheidsrechter de wedstrijd te kunnen spelen. Volwassenen gaan bij wedstrijden soms minder zorgvuldig te werk. Bijvoorbeeld bij wedstrijden op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschaps- en interieurarchitectuur. Naar aanleiding van de ellende bij ontwerpwedstrijden zonder duidelijke spelregels organiseerde Architectuur Lokaal in 1995 het debat Prijsvraag en antwoord. Aanleiding voor dit debat was de recente wildgroei van ontwerpwedstrijden en de vele problemen die zich daarbij voordeden. Tegelijkertijd werden het Zwartboek Meervoudige Opdrachten van de BNA en het rapport Ruimtelijke ontwerpwedstrijden Kritisch Bekeken van de STAWON BNA gepresenteerd. Het debat werd besloten met de oproep aan alle betrokkenen om de krachten te bundelen om verbetering in de situatie te brengen.

De oproep tot samenwerking heeft navolging gekregen in het initiatief van de Rijksbouwmeester tot oprichting van een brede bestuurlijke werkgroep die zich ten doel stelde de gang van zaken bij prijsvragen en meervoudige opdrachten structureel te verbeteren. Deze werkgroep heeft in relatief korte tijd een klinkend resultaat geboekt, want de AVBB, BNA, BNI, BNS, NEPROM, NVTL, NWR, ONRI, VNG en de ministeries van VROM en WVC hebben op 1 april 1997 het Convenant Wedstrijden op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur ondertekend. Als bijlage bij dit Convenant is de publicatie Kompas opgenomen, die tegelijkertijd op initiatief van de STAWON BNA werd opgesteld. De rechten van deze publicatie zijn later door STAWON BNA overgedragen aan Architectuur Lokaal.

In het Convenant werd overeengekomen, het Steunpunt Ontwerpwedstrijden op te richten, bedoeld als helpdesk voor uitschrijvers van wedstrijden. Dit Steunpunt is sinds 1 april 1997 ondergebracht bij Architectuur Lokaal.