Presentatie De Olifantenkooi #2 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 2, 2023

Naar aanleiding van het tweede nummer van De Olifantenkooi organiseerde Architectuur Lokaal een discussieavond, ‘De ontwikkelende architect en de ontwerpende ontwikkelaar’.

De titel van het pamflet is ontleend aan een, nog altijd actuele, architectuurkritiek van Geert Bekaert uit 1965. Als eerbetoon aan de nestor van de moderne architectuurkritiek, maar ook als metafoor voor schaal en maat, kracht en gekooide energie. Kijk hier voor de complete recensie.

Schriftelijk, persoonlijk, polemisch vragen oproepend
Architecten lichten in De Olifantenkooi hun eigen projecten toe. Architectuurcritici schrijven over tendensen en ontwikkelingen. Wat betekent het om ontwerper te zijn? Hoe komt dat tot uiting in concrete projecten of ontwerpvragen? Op welke vragen wil de maatschappij een antwoord? Architectuur Lokaal nodigt opdrachtgevers nadrukkelijk uit om te reageren en in te gaan op wat zij belangrijk vinden. Welke culturele drijfveren hebben opdrachtgevers? Hoe verhouden zij zich tot ontwerp, bewoners, beleid en maatschappelijke tendensen?

Tijdens het debat bij de lancering van het eerste nummer van De Olifantenkooi bleek dat architecten en opdrachtgevers elkaar met de nodige argwaan bezien. Enigszins gechargeerd gaat dat zo: Architecten beschuldigen ontwikkelaars van geldzucht en korte termijn denken. Ontwikkelaars vinden architecten luchtkastelenbouwers die buiten de realiteit staan. Binnen de context van een concreet project komen beide partijen daar natuurlijk wel uit, maar in een breder gesprek over culturele ambities, gebouwde kwaliteit en publieke verantwoordelijkheden ontspoort dat makkelijk in een stellingenoorlog, een discussie over posities in plaats van ambities.

Uiteraard zijn er tussenwegen. In het tweede Olifantenkooidebat gaven Geurt van Randeraat, conceptontwikkelaar van Site Urban development, en Jaco de Visser, ontwikkelaar van de Huis de Wiers, een lezing over hun manier van werken. Aan de hand van concrete projecten gingen zij in op hun overwegingen om verder te kijken dan de traditionele reikwijdte van hun professie, de manier waarop zij hun projecten tot stand brengen, en hun ambities met betrekking tot gebouwde kwaliteit. Dat leidt tot reflecties op vragen als: wat is een ontwerp? Wat is een concept? Hoe houd je greep op de kwaliteit binnen het bouwproces? Hoe breng je kwaliteit tot stand? Is een ontwerpende ontwikkelaar iets fundamenteel anders dan een ontwikkelende architect of begrijpen zij elkaar beter dan hun ‘gewone’ collega’s in het bouwproces? Kunnen we iets van hen leren?

Programma:
20.00 uur opening door Indira van ’t Klooster, Architectuur Lokaal
20.10 uur Geurt van Randeraat, SITE Urban Development
20.30 uur Jaco de Visser, Architectenbureau J.D. de Visser
20.50 uur Vragen en debat
21.30 uur Afsluiting en borrel

Verslag
Download hier het verslag van De Olifantenkooi #2

Extra editie
Co-creatie in conceptontwikkeling, Architectuur Lokaal #70. Verslag van Wijnand Galema naar aanleiding van de extra editie van De Olifantenkooi tijdens het kennisfestival ‘Zo wil ik wonen’ op 25 november 2009 in Rotterdam

Kijk hier voor het overzicht van pamfletten