Presentatie Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

Op dinsdag 13 december 2016 wordt de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 gelanceerd door minister Schultz van Haegen van IenM en minister Bussemaker van OCW. De openbare presentatie van de agenda, getiteld Samen werken aan ontwerpkracht, vindt plaats in de TU Delft.

Samen werken aan ontwerpkracht 2017-2020
Ruimtelijke en maatschappelijke transitievraagstukken op het gebied van klimaat, mobiliteit, migratie, energie, zorg en onderwijs vragen om een vernieuwende aanpak en om innovatieve oplossingen. Veranderende rollen tussen overheid en samenleving leiden tot nieuwe manieren van organisatie en samenwerking. Ook de toekomstige Omgevingswet vraagt om kennis en kunde voor een integrale en participatieve benadering. De nieuwe Actieagenda vertrekt vanuit deze invalshoeken en draagt bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving door ontwerp in te zetten bij projecten en opgaven.

Programma en aanmelden

14.30  Ontvangst
15.00  Welkom door Hans Tijl, directeur Ruimtelijke Ontwikkeling, IenM
15.15  Maatschappelijke opgaven en ontwerpkracht – drie inspirerende voorbeelden: Wijkvernieuwing van binnenuit: Vogeltjesbuurt Tilburg door Mathieu Kastelijn, KAW Architecten; Streetwise Rotterdam door Wouter Veldhuis, Academie van Bouwkunst Rotterdam; Steden en verduurzaming door Andy van den Dobbelsteen, Technische Universiteit Delft
16.20  Key note door Floris Alkemade – Rijksbouwmeester
16.40  In gesprek met minister Schultz van Haegen van IenM en minister Bussemaker van OCW samen met opdrachtgevers: Bart Schoonderbeek van Schipper Bosch (winnaar Gouden Piramide 2015), Jeroen Band, Tilburgse Woonstichting, Jacqueline Bouts van zorghospice Xenia in Leiden (winnaar Hedy d’Ancona prijs 2016 en Gouden Piramide 2016) en Jos Simons, manager ruimte van gemeente Maastricht
17.10  Aanbieden boek AAARO, vier jaar ontwerpkracht in Nederland door Cilly Jansen
17.15  Lancering Actieagenda met samenwerkingspartners en ministers
17.30  Netwerkborrel en bezichtiging tentoonstelling

De bijeenkomst vindt plaats bij de Technische Universiteit Delft, Faculty of Architecture and the Built Environment, BK City, Oostserre, Julianalaan 134, 2628 BL Delft

U kunt zich aanmelden voor de presentatie van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 door een e-mail te sturen aan [email protected] onder vermelding van uw naam en organisatie. Een bevestiging van uw aanwezigheid en het definitieve programma ontvangt u voorafgaand aan de bijeenkomst.

Tentoonstelling 25 jaar ontwerpkracht
Sinds 1991 maakt het Rijk beleid voor architectuur en ruimtelijk ontwerp. De nieuwe actieagenda past in de lijn van deze traditie. De ontwikkeling van dat beleid is te zien in de tentoonstelling 25 jaar ontwerpkracht die bij de lancering van de nieuwe Actieagenda in de TU Delft is opgesteld. De tentoonstelling is vanaf 2017 te zien in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam en daarna in diverse steden in het land.

Boek AAARO, vier jaar ontwerpkracht in Nederland
Op 13 december wordt ook het boek AAARO, vier jaar ontwerpkracht in Nederland gepubliceerd. Dit boek geeft een indruk van de uitvoering van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013-2016. Naast nationale programma’s zette de rijksoverheid in op een brede culturele basisinfrastructuur, op nationale ontwerpkracht en op versterking van lokale en regionale ontwerpkracht. Het boek, samengesteld door Architectuur Lokaal, bevat een inspirerende selectie van projecten die met name publieke opdrachtgevers een beeld geven van wat ontwerpkracht kan zijn en wat zij daaraan kunnen hebben op lokaal niveau. De geselecteerde programma’s zijn uitgevoerd door het College van Rijksadviseurs, de Academies van Bouwkunst, Architectuur Lokaal, Het Nieuwe Instituut, de IABR, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, de Technische Universiteit Delft en Ruimte-OK.