Pontsteiger Amsterdam – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Meervoudige opdracht voor architecten, uitgeschreven door De Principaal en andere marktpartijen, voor het ontwerp van een nieuw woongebouw aan de Pontsteiger in de Houthavens, Westelijk Havengebied Amsterdam. De vervolgopdracht wordt verstrekt aan Arons en Gelauff, ontwerpers van het plan ‘Waterpoort’.

In de Amsterdamse Houthavens zal de komende jaren een grote gebiedsontwikkeling plaatsvinden. De Principaal schreef, samen met twee andere partijen op de Amsterdamse woningmarkt, BB De Dijk (Ymere en Bouwfonds MAB) en Delta Forte, en in samenwerking met stadsdeel Westerpark, een meervoudige opdracht uit onder architecten voor de toekomstige bebouwing op de kop van de Pontsteiger. Aan de competitie namen de bureaus Arons & Gelauff, Architectonics, en Meyer & Van Schooten deel.

Wedstrijdprogramma en beoordeling
In opdracht van De Principaal, directeur Fer Felder, werkte Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal, mee aan de opstelling van het wedstrijdprogramma en de organisatie van het wedstrijdproces. Zij trad tevens op als onafhankelijk voorzitter (zonder stemrecht) van de beoordelingscommissie, die verder bestond uit:
– Sjoerd Soeters (architect en supervisor van de Houthaven)
– Michael van Gessel (landschapsarchitect en supervisor IJ-Oevers
– Co Stor (projectmanager Houthaven, stadsdeel Westerpark)
– Ronald Huikeshoven (namens de opdrachtgever).
Wijnand Looise (Delta Forte) nam als toehoorder deel aan de besprekingen van de beoordelingscommissie.

Publieksreacties
Op 6 maart 2007 gaven de architectenbureaus Arons & Gelauff en Meyer & Van Schooten een openbare presentatie van hun plannen; de inzending van Architectonics was gediskwalificeerd. Bij deze gelegenheid hebben de leden van de stadsdeelraad Westerpark, omwonenden en belangstellenden kennis kunnen nemen van de ontwerpen.
Vervolgens is van 6 t/m 20 maart een publiekstentoonstelling gehouden in de Bonte Zwaan in de Houthaven en de ontwerpen waren tevens te zien op de website (pontsteiger.nl). Naar aanleiding van de tentoonstelling en de website zijn 322 reacties van omwonenden en belangstellenden ontvangen. Hiernaast is via enquêteformulieren aan het brede publiek gevraagd om meningen over beide ontwerpen kenbaar te maken; er werden 336 ingevulde formulieren ontvangen. Het rapport met de analyse van de reacties van omwonenden en belangstellenden is ter beschikking gesteld aan de beoordelingscommissie. Uit deze reacties kwam een voorkeur voor het ontwerp Waterpoort van Arons & Gelauff naar voren. Ook de beoordelingscommissie selecteerde dit plan.