Overzicht juridische knelpunten en kansen bij scholenverbouw – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

Brede school Nieuwstraat, Rotterdam, ontwerp: Arconiko architecten. Foto Jean Paul Mioulet

Verbouwende schoolbesturen worstelen met ontoereikende normvergoedingen, onwerkbare bouwvoorschriften en stroperige procedures. Het rijk zoekt naar mogelijkheden om de scholenbouwopgave te stroomlijnen. Ondanks goede wil blijkt de praktijk weerbarstig. Het rapport Scholenbouw Stroomlijnen brengt de actuele thema’s, juridische knelpunten en kansen en mogelijke acties in kaart. Het rapport is een initiatief van Atelier Rijksbouwmeester en werd uitgevoerd in samenwerking met Dolf Broekhuizen architectuurhistoricus, Kenniscentrum Ruimte-OK en Architectuur Lokaal.

Basisscholen bouwen en verbouwen is een opgave waar veel partijen bij betrokken zijn. Bovendien is het maatwerk. Scholenbouw stroomlijnen benoemt kansen en knelpunten voor de betrokken partijen bij deze opgave. Wat kunnen (Rijks)overheden doen om knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen en paden te effenen? En welke stappen kunnen de basisschool, het kindcentrum of de gemeenten zelf zetten om scholen een tweede, duurzaam leven te geven en de beste kwaliteit te realiseren? Het onderzoek Scholenbouw stroomlijnen is gebaseerd op een enquête onder 100 scholen, literatuuronderzoek en consultatie van experts. Het rapport bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een inleiding op de hoofdthema’s in de knelpunten en koppelt deze aan concrete voorbeelden van verbouwde basisscholen en kindcentra. Deel twee geeft een overzicht van recente ontwikkelingen in relevante wet- en regelgeving. Het derde deel geeft een overzicht van de knelpunten en de mogelijke oplossingen en acties die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen.

Het rapport Scholenbouw stroomlijnen is vanaf vandaag geïntegreerd in de webversie van de Scholenbouwatlas en is ook als aparte download beschikbaar. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Atelier Rijksbouwmeester.