ORG! 14-XI-96 / Publiek opdrachtgeverschap #2 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

ORG was een manifestatie over politieke besluitvorming bij ruimtelijke opgaven, de macht en de vermeende onmacht van gemeenten en de kunst van het ORGaniseren. Eén op de 8 Nederlandse gemeenten nam deel aan ORG.

Het doel van de manifestatie ORG was, een lokaal architectuurbeleid te stimuleren waarin rekening wordt gehouden met de specifieke ruimtelijke en culturele identiteit van de afzonderlijke gemeenten en waarbij sprake is van een geïntegreerde visie op stedenbouw. ORG vond plaats in het Nederlands Architectuurinstituut en ging van start met twee openbare debatten rondom gemeentelijk opdrachtgeverschap, bezien vanuit de gemeentelijke optiek en vanuit de tweede architectuurnota van het Rijk, De architectuur van de ruimte.

In de ORG-debatten stonden de ambities van het lokale bestuur bij het gemeentelijk opdrachtgeverschap centraal, en kwam vooral aan de orde hoe dit opdrachtgeverschap zowel bestuurlijk als inhoudelijk georganiseerd kan worden. Vijftien gemeenten, verspreid over Nederland reageerden gericht vanuit de dagelijkse praktijk op het realiteitsgehalte en de bruikbaarheid van de voorstellen uit het onderzoek Professionalisering gemeentelijk opdrachtgeverschap. Hun reacties zijn betrokken in het eindrapport. Tevens werden vertegenwoordigers van marktpartijen om hun reactie gevraagd. Aansluitend aan de debatten werd gesproken over De architectuur van de ruimte, de nieuwe architectuurnota van het rijk voor de periode 1997-2000. Daarbij werden de ambities van het rijk voor de komende vier jaar vergeleken met die van de gemeenten.

Voor meer informatie over ORG! lees dan ‘ORG!14-XI-96 Het initiatief aan de lokale overheid’ en zie de vooraankondiging in Architectuur Lokaal #13

Het project was mede mogelijk met financiële bijdragen van de ministeries van VROM en OCW.