Oproep Scholenbouwatlas – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 23, 2023

Per augustus 2012 is de website Scholenbouwatlas van start gegaan. Opgeroepen wordt inspirerende voorbeelden van verbouwde basisscholen voor te dragen voor de publicatie Scholenbouwatlas. Hierin zullen de verbouwingsopgave van gebouwen voor basisonderwijs en kinderopvang in beeld worden gebracht. Aan bod komen typerende voorbeelden van gerealiseerde projecten. Per gebouw wordt ingezoomd op relevante thema’s zodat de atlas antwoord gaat geven op vragen. Welke ruimtelijke mogelijkheden voor nieuwe onderwijsvormen zijn er? Hoe zien de gemeenschappelijke ruimtes en overblijfruimtes eruit? Vindt ruimtelijke integratie tussen opvang en onderwijs plaats? In een aantal beschouwingen van onderzoekers worden de actuele ontwikkelingen in perspectief geplaatst. Indien u een inspirerend voorbeeld kent van een verbouwproject, kunt u dat via de website aanmelden. scholenbouwatlas.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dolf Broekhuizen (coördinator onderzoek).

De Scholenbouwatlas is een samenwerking van het Atelier Rijksbouwmeester, Dolf Broekhuizen Architectuurhistoricus, en de Technische Universiteit Delft, de Primair Onderwijsraad, de Bond van Nederlandse Architecten en Architectuur Lokaal. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Atelier Rijksbouwmeester en het Stimuleringsfonds voor Architectuur.