Opening tentoonstelling Rijk aan ontwerpkracht in Arcam – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 31, 2023

Vincent Basler Fotografie

Op vrijdag 10 februari opent de reizende tentoonstelling ‘Rijk aan Ontwerpkracht’ bij Arcam in Amsterdam, waarin wordt teruggeblikt op 25 jaar architectuurbeleid in Nederland. Bij Arcam krijgt de tentoonstelling een Amsterdams accent, met aandacht voor projecten zoals het Burgerweeshuis van Aldo van Eyck, de verbouwing van het Rijksmuseum, Europe Building van DUS Architects en De Ceuvel. Ter gelegenheid van de opening organiseert Arcam een gesprek over het kwaliteitsbeleid van de gemeente Amsterdam. Hoe wordt hiermee omgegaan bij de ontwikkelstrategie om tot 2025 50.000 nieuwe woningen binnen de stadsgrenzen te bouwen?

Aan het gesprek nemen deel: Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (over kwaliteit in architectuur), Marianne Loof, voorzitter Commissie Welstand (over de Commissie Integrale Ruimtelijke Kwaliteit), Eric van der Kooij, gemeente Amsterdam Ruimte & Duurzaamheid (over team Ruimtelijke Kwaliteit en Sabine Lebesque, gemeente Amsterdam, Grond & Ontwikkeling (over het organiseren van de kwaliteitsvraag in tenders).

Data & locatie
De tentoonstelling loopt tot 26 maart 2017. Meer informatie over de tentoonstelling vindt u hier.
De opening vindt plaats op 10 februari bij Arcam, Prins Hendrikkade 600, Amsterdam; inloop 17.30 uur, aanvang 18.00 uur. Meer informatie over de opening vindt u hier.

Architectuurbeleid in de afgelopen vier jaar
Over de vierjarige beleidsperiode 2013-2016 publiceerde Architectuur Lokaal het boek AAARO. Vier jaar ontwerpkracht in Nederland. Dit boek is hier te downloaden.