Openbare ideeënprijsvraag Duurzaam Sporten – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

Vanaf 1 mei 2012 kunnen architecten, kunstenaars, stedenbouwkundigen en andere geïnteresseerden zich aanmelden voor DUURZAAM SPORTEN een openbare ideeënprijsvraag voor duurzame Krajicek Playgrounds. De Richard Krajicek Foundation (RKF) roept ontwerpers op om een uniek en duurzaam ontwerp te bedenken voor de sport- en speelplek van de toekomst.

De Krajicek Foundation bestaat dit jaar 15 jaar! Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de RKF werkt de Foundation van de voormalig toptennisser samen met Architectuur Lokaal. “Ik daag alle vakmensen uit een nieuwe en duurzame filosofie te bedenken voor onze Playgrounds”, aldus Richard Krajicek. Het ontwerp moet gebaseerd zijn op thema’s als energie, klimaat, ecologie, groen, nieuwe technologieën en recycling.

De stichting benut het talent om meer bewegen voor de jeugd in aandachtswijken mogelijk te maken. Hierdoor bevordert de Krajicek Foundation niet alleen de gezondheid maar ook de maatschappelijke kansen en de sociale veiligheid van de jeugd in die wijken.

Klimaatbestendige & energiezuinige speelplek
De RKF wil op het gebied van de inrichting en de vormgeving van de playgrounds blijven innoveren. Met deze prijsvraag streeft de RKF er naar playgrounds, en dan in het bijzonder duurzame sport- en speelplekken voor jongeren, onder de aandacht te brengen bij beslissers en ontwerpers. De actie past bij de doelstelling van de RKF om haar kennis en ervaring kosteloos beschikbaar te stellen aan derden. RKF hoopt bovendien op nieuwe concepten voor toekomstbestendige en innovatieve playgrounds. Door deze prijsvraag onder ontwerpers uit te schrijven hoopt RKF op ideeën, inzichten en strategieën die de organisatie inspireren tot steeds verdergaande innovaties, zowel ruimtelijk als maatschappelijk en sociaal.

Prijzengeld
Er is een prijzengeld van 9.000 euro beschikbaar voor drie prijswinnaars. Ook komt er een mooi naslagwerk met zo’n 40 inzendingen, dat zal dienen als inspiratie voor gemeenten en ontwerpers. Dankzij een bijdrage van 450.000 euro van de VriendenLoterij kan de stichting het beste voorstel realiseren, dat daarna zal dienen als voorbeeld voor de duurzaam gebouwde sport- en speelplaatsen van de toekomst.

Meer informatie:
Aanmelden en meer informatie op duurzame-playground.nl
Meer informatie over de Richard Krajicek Foundation: Eric van Veen, 06-55377080 of 070-3387445 Email: [email protected]. krajicek.nl

Over de VriendenLoterij
De VriendenLoterij steunt al meer dan 20 jaar goede doelen die werken aan verbetering van gezondheid en welzijn in Nederland. Deelnemers kunnen zelf bepalen naar welk goed doel de helft van de lotprijs gaat. Inmiddels spelen bijna een half miljoen deelnemers mee voor 41 goede doelen en 3.800 clubs en verenigingen. Sinds 1998 is ruim een half miljard euro aan goede doelen gegeven. De Richard Krajicek Foundation wordt sinds 2004 gesteund door de VriendenLoterij en ontving t/m 2011 een bijdrage van 3.8 miljoen euro.