Openbaar en nationaal aanbesteden uit de gratie? – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | mei 30, 2023

In het eerste kwartaal van 2016 zijn er geen openbare procedures voor architectuuropdrachten (aanbesteding zonder voorselectie) gestart. In het eerste kwartaal van 2014 en 2015 waren dit er nog 15 respectievelijk 11. Het aandeel Europese niet-openbare procedures is sterk gestegen. In het eerste kwartaal van 2014 was dit 50%, in 2015 42% en in 2016 ruim 82%.
De Rijksoverheid was in het eerste kwartaal van 2014 verantwoordelijk voor 1 op de 4 aanbestedingen van architectendiensten. In het eerste kwartaal van 2015 was dit 1 op de 6. In het eerste kwartaal van 2016 ontbreekt de Rijksoverheid als opdrachtgever. Onderwijsinstellingen besteden voor het derde jaar op rij 6 opdrachten aan en nemen bijna de helft van de aanbestedingen van architectendiensten (46%) voor hun rekening.

U kunt het kwartaalbericht hieronder downloaden.