Open Oproep Stadslabs, samen werken aan dorp, stad en land – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 31, 2023

Stadslabs zijn een fenomeen in opkomst in Nederland. Zij agenderen opgaven in de stad op het vlak van leegstands- en herbestemmingsproblematiek, huisvestingskwesties, groenbeheerstrategieën, luchtvervuiling, sociale connectiviteit en circulaire economie. Zo verbreden ze de betrokkenheid bij de ontwikkeling van dorp, stad en land, en kunnen ze als klankbord functioneren voor het lokale bestuur. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft vorig jaar projectvoorstellen van 27 stadslabs gehonoreerd. Nu is er een nieuwe ronde. Misschien iets voor een stadslab in uw gemeente?

Open Oproep Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) nodigt lokale overheden, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en collectieven van bewoners, ondernemers, ontwerpers en andere ruimtelijk professionals uit om voorstellen in te dienen die bijdragen aan het opzetten en (door)ontwikkelen van stadslabs. Op dit moment wordt met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in 27 labs, verspreid door het land, met veel enthousiasme gewerkt aan concrete creatieve oplossingen voor actuele ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke opgaven.

stadslabs beschikken over de potentie om als onafhankelijk intermediair platform te opereren, top-down en bottom-up partijen met elkaar te verbinden, zo nodig draagvlak te organiseren en het enthousiasme en de energie vanuit de samenleving in goede banen te leiden. Met publieke acties en fysieke ingrepen dragen zij op geheel eigen wijze bij aan de ontwikkeling van dorp, stad en land. Tegelijkertijd kunnen ze als klankbord functioneren voor het lokale bestuur en constructief bijdragen aan ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke agenda’s.

Inzenden tot 16 november
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept initiatiefnemers van stadslabs, living labs, ateliers en andere vernieuwende samenwerkingsverbanden op om voorstellen in te dienen voor het opzetten, dan wel continueren, van lokaal verankerde vrije werkvormen. Meer informatie over de Open Oproep en de procedure vindt u hier. U kunt uw voorstel inzenden tot uiterlijk woensdag 16 november 2016.