Open Oproep Gezinsappartementen – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 24, 2023

Steeds meer gezinnen wonen en willen blijven wonen in de stad. Er is een grote groep (jonge) gezinnen die niet alleen zoekt naar veel ruimte, maar vooral naar flexibiliteit. Een groep die niet alleen zoekt naar privévoorzieningen zoals een eigen tuin, maar ook naar collectieve ruimtes, zowel binnen als buiten. Om gezinnen een goede woning in de stad te bieden én voldoende draagvlak voor de stedelijke voorzieningen te houden, is naast de grondgebonden gezinswoning een nieuwe typologie nodig: de gestapelde gezinswoning ofwel het gezinsappartement. Tijd om de innovatie op zijn Rotterdams te realiseren: geen woorden maar daden oftewel geen studies met een tentoonstelling als resultaat, maar een prijsvraag met als prijs de kans om het plan daadwerkelijk te realiseren op een aantrekkelijke en centraal gelegen locatie in Rotterdam. De gemeente nodigt architecten, bouwbedrijven, projectontwikkelaars en (groepen van) particulieren uit om mee te doen met de Open Oproep Gezinsappartementen.

Het gaat goed met Rotterdam. De Rotterdammer is trotser dan ooit tevoren. En met recht: Rotterdam staat positief in de spotlights met fraaie aanbevelingen van The New York Times en The Rough Guide als stad die je gezien moet hebben. Recent noteerde het gezaghebbende Lonely Planet de Maasstad zelfs als nummer vijf op de toeristische hitlijst voor 2016. Ook de manier waarop de stad wordt bestuurd en waarop wordt samengewerkt met bewoners, ondernemers en stadsontwikkelaars bleef niet onopgemerkt, waardoor Rotterdam in 2015 werd uitgeroepen tot European City of the Year.

Als gevolg van de positieve ontwikkelingen in Rotterdam willen steeds meer gezinnen zich vestigen in de stad. Ook zijn er echter (jonge) gezinnen die er voor kiezen om de stad te verlaten, omdat zij geen geschikte woonruimte in Rotterdam kunnen vinden. Dit is jammer. Gezinnen maken gebruik van veel voorzieningen en oefenen daardoor een belangrijke invloed uit op de stedelijke economie. Bovendien zorgen gezinnen voor hechte sociale netwerken, een verrijking voor Rotterdam.
De woonwensen van gezinnen zijn afgelopen jaren veranderd. Gezinnen die in de stad willen wonen zoeken niet zozeer naar oneindig veel ruimte, maar vooral naar flexibiliteit. In aanvulling op de gezinnen die een grondgebonden gezinswoning zoeken, is er een groep (jonge) gezinnen in Rotterdam die zoekt naar een flexibel in te richten appartement, al dan niet met collectieve ruimten, in de nabijheid van stedelijke voorzieningen: het gezinsappartement.

Open oproep en deelname
Om aan de vraag van deze gezinnen te voldoen, lanceert de gemeente Rotterdam de Open Oproep Gezinsappartementen. De gemeente nodigt architecten, bouwbedrijven, projectontwikkelaars en (groepen van) particulieren uit om met ideeën en plannen te komen voor appartementen voor gezinnen. De winnaar krijgt de kans om het plan te realiseren op een centraal gelegen Rotterdamse woningbouwlocatie: zicht op skyline en de Maas met in de omgeving een mix van hoogbouw, grondgebonden woningen en stedelijke voorzieningen.

Prijsvraag in twee rondes
De prijsvraag wordt gehouden in twee rondes.
De eerste ronde heeft het karakter van een ideeënprijsvraag, waarin de deelnemers wordt gevraagd een beknopte visie op de te ontwikkelen nieuwe woontypologie van het gezinsappartement in te zenden. Uit de inzendingen selecteert een onafhankelijke vakjury minimaal drie en maximaal vijf inzendingen.
De geselecteerde deelnemers worden uitgenodigd voor de tweede ronde, waarin zij hun visie nader uitwerken tot een business case met ontwerp voor de gereserveerde, in de tweede ronde bekend te maken kavel.  De deelnemer van de best beoordeelde inzending in de tweede ronde wint een exclusieve grondreserveringsovereenkomst om zijn winnend concept daadwerkelijk te realiseren.
In het vervolg op de prijsvraag treedt  de gemeente met de winnaar in onderhandeling om de voorwaarden voor de grondreserveringsovereenkomst te bespreken. Aan de niet-winnende deelnemers uit de tweede ronde wordt een vergoeding van € 5.000 verstrekt.
De prijsvraag verloopt, geheel digitaal, volgens het reglement Open Oproep Gezinsappartementen.
Op verzoek van de gemeente wordt de prijsvraag georganiseerd door Architectuur Lokaal.

Deelname
Deelname aan de prijsvraag is uitsluitend mogelijk door registratie vooraf en door het inzenden van de benodigde documenten. De registratie voor deelname is gesloten op vrijdagavond 5 februari 2016 om 24.00 uur. Iedereen die zich heeft geregistreerd heeft uiterlijk maandag 8 februari een bevestigingsmail ontvangen. De inzendtermijn is gesloten op vrijdag 12 februari 2016 om 17.00 uur.

Beoordeling inzendingen
De inzendingen worden beoordeeld op basis van creativiteit, innovatie, haalbaarheid en integraliteit. De jury, onder plv. voorzitterschap van Astrid Sanson (directeur Binnenstad en Stedelijke Kwaliteit, gemeente Rotterdam, geen stemrecht), bestaat verder uit Bart van Breukelen (directeur Synchroon), Jeroen Geurst (architect Geurst & Schulze Architecten), Jos Lichtenberg (hoogleraar productontwikkeling TU Eindhoven) en Lia Karsten (Associate Professor University of Amsterdam).

Informatiebijeenkomst
Op 17 november 2015 heeft de gemeente Rotterdam een informatiebijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerden in deelname aan de Open Oproep Gezinsappartementen. Deze bijeenkomst vond plaats in Het Nieuwe Instituut te Rotterdam. Lees hier het verslag van de informatiebijeenkomst.
Bij deze bijeenkomst zijn drie toelichtingen gegeven; de presentaties zijn te vinden onder de links:

* NB De Woonvisie 2030 is niet vastgesteld op 9 december; er wordt nog aan gewerkt. De visie komt niet beschikbaar voor de sluiting van de inzendtermijn.

Vragen en antwoorden De vragen en de antwoorden die tijdens de informatiebijeenkomst aan de orde kwamen, worden samengevoegd met de vragen die zijn gesteld tijdens de vragenronde en de antwoorden daarop.

De vragenronde is gesloten op 23 november 2015. Het is niet meer mogelijk om vragen te stellen over de prijsvraag.

De nota van inlichtingen is gepubliceerd op 24 november 2015.
De 2e nota van inlichtingen is gepubliceerd op 30 november 2015.

Inzenden tweede ronde
Deelnemers die zijn geselecteerd voor de tweede ronde kunnen hun inzending uiterlijk 26 augustus 2016 om 10.00 uur hier uploaden. Deze pagina is te openen door gebruik te maken van het wachtwoord dat bij de uitnodiging tot deelname voor de tweede ronde is verstrekt.