Open Kaart – plannen voor de regio – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 31, 2023

‘De Nieuwe Kaart van Nederland’ maakte in 1997 veel discussie los. Architectuur Lokaal nam, samen met het NAi, het initiatief tot een debat over een nieuw onderwerp: de mogelijkheden en onmogelijkheden van (beleid voor) regionale planning.

Het debat Open Kaart, plannen voor de regio, werd gevoerd onder leiding van Ole Bouman, (vm. hoofdredacteur Archis). Joost Schrijnen (voorzitter BNS) hield een inleiding over de Nieuwe Kaart van Nederland en Vincent van Rossem ging in op de vragen: wat is nu eigenlijk een regio en hoe kunnen regio’s worden gedefinieerd? Daarna gaven de schrijvers Koos van Zomeren en de journalisten Tracy Metz, Tom Maas en Sietse van der Hoek hun visie op de opgaven van de Nederlandse ruimtelijke ordening, aan de hand van de resp. kleuren groen, zwart, rood en blauw. Op basis van deze inleidingen werd door een aantal bestuurders, waaronder Ypke Gietema (vh. wethouder Groningen), Nellie Jacobs-Aarts (waarnemend burgemeester van Mierlo en vm. gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant) en door de architectuurhistoricus Vincent van Rossem bekeken welke mogelijkheden voor regionale planning bestaan en hoe de verschillende bestuursniveaus en de verschillende opgaven met elkaar in verband kunnen worden gebracht.

Achtergrond
Aanleiding voor het debat Open Kaart – plannen voor de regio was de tentoonstelling van De Nieuwe Kaart van Nederland in het NAi. De discussie die is opgelaaid naar aanleiding van de presentatie van de Nieuwe Kaart op 20 maart in Vredenburg, Utrecht heeft zich vooral geconcentreerd op de rol van de ontwerpende disciplines in de ruimtelijke ordening van Nederland. Omdat bestuurders ook een belangrijke, en misschien wel een belangrijkere, rol spelen bij de ruimtelijke ordening van Nederland, willen Architectuur Lokaal en het NAi met dit debat de discussie verbreden. De belangrijkste doelgroepen van het debat zijn dan ook bestuurders en opinieleiders. Doel is het in de discussie brengen van een nieuw onderwerp: de mogelijkheden en onmogelijkheden van regionale planning.

Lees ook
Open kaart, Architectuur Lokaal #16
Rood, blauw, groen en zwart in het huis van Thorbecke, Architectuur Lokaal #17