Opdrachtgeversschool Klimaatbestendige Steden: aanmelding geopend – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | mei 29, 2023

Slideshow

Publiek opdrachtgeverschap in een veranderend landschap en een veranderend klimaat van, voor en met wethouders, gedeputeerden en waterschapsbestuurders.

Bij een dijkdoorbraak zou de maatschappelijke schade in het gebied 50 miljoen euro bedragen en 1 tot 5 dodelijke slachtoffers veroorzaken. Minister Schultz: “We mogen er in Nederland niet blind op vertrouwen dat het wel goed komt. Feit is dat tweederde deel van ons land direct wordt bedreigd door hoogwater. Tot 2017 verbeteren we in totaal – door heel Nederland – 366 kilometer dijk. Dat is ingrijpend voor de mensen die er wonen en werken, maar cruciaal voor de veiligheid.” In het kader van het Manifest Klimaatbestendige Stad en het programma “Hitte in de Delta” organiseert Architectuur Lokaal een serie masterclasses voor wethouders rond deze belangrijke thema’s van de toekomst: opdrachtgeverschap in een veranderend landschap en een veranderend klimaat. Veranderingen in ons klimaat zijn geen nieuw fenomeen of nieuw probleem. Wel ontbreekt nog vaak de bestuurlijke aandacht, de integrale en lange termijn aanpak en de zichtbaarheid van concrete oplossingen en kansen. Hoe voer je regie op de vier bedreigingen (hitte, overstroming, neerslag en droogte) en hoe zet je deze om in nieuwe kansen en waarden. Het is daarbij de bedoeling dat:

  • de (toekomstige) voorhoede van actieve lokale bestuurders bij elkaar wordt gebracht;
  • zij in 2014 (met een mogelijk vervolg in 2015) hun kennis vergroten en vervolgens delen rondom kansen en bedreigingen en succes- en faalfactoren bij het (her)inrichten van de klimaatbestendige stad of het klimaatbestendige dorp van de toekomst;
  • zij hun vragen rond dit thema formuleren en gezamenlijk (in beslotenheid) antwoorden proberen aan te reiken;
  • de opgedane ervaringen worden vastgelegd voor de deelnemers;
  • de adviezen, aanbevelingen en een verslag met reacties van de deelnemers in de vorm van een magazine zal verschijnen;
  • de resultaten worden verwerkt en/of gepresenteerd tijdens de landelijke manifestatie Hitte in de Delta – publiek opdrachtgeverschap in een veranderend klimaat.

Programma
Alle masterclasses starten op woensdagavond om 18.00 uur en eindigen de dag erna, op donderdag, om 17.30 uur. De geplande data zijn:

Amersfoort woensdag 3 september – donderdag 4 september 2014
Leiden woensdag 10 september – donderdag 11 september 2014
Eindhoven (Veldhoven) woensdag 1 oktober – donderdag 2 oktober 2014
Kijk hier voor het programma.

Deelname en aanmelding
De masterclasses zijn bedoeld voor publieke opdrachtgevers (bestuurders gemeenten, provincie, waterschappen). Elke masterclass staat open voor 16 deelnemers. Voor deelname kunt u zich aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier.

Kosten
De kosten bedragen € 350,00 p.p. voor één masterclass. Dit is inclusief 3-gangen diner, overnachting, ontbijt, lunch, diverse drankjes gedurende de dag, documentatie en toegang tot de landelijke manifestatie Hitte in de Delta à € 150,00 (28 november 2014). Alle genoemde bedragen zijn excl. 21% btw. Na aanmelding en betaling ontvangt u een plaatsbewijs. Bij eventuele verhindering kan een collega-wethouder uw plaatsbewijs overnemen. Neem dan wel even contact met ons op. Restitutie van betaling is niet mogelijk.

Vragen
Heeft u vragen over het programma? Stuur dan een mail naar Margot de Jager.

De Opdrachtgeversschool Klimaatbestendige Steden is mede mogelijk gemaakt met bijdragen van het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.