Opdrachtgevers basisschool St. Plechelmus in Hengelo winnen Gouden Piramide – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 22, 2023

Slideshow

In het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is de Gouden Piramide 2010, de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap, door de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, toegekend aan basisschool St. Plechelmus, de Dr. Schaepmanstichting en de gemeente Hengelo voor de ingenieuze huisvesting van een daltonbasisschool in een leegstaande kerk.

Namens de opdrachtgevers nam Anneke Kuipers, directeur van de St. Plechelmusschool, de trofee in ontvangst. De Rijksprijs bestaat verder uit een geldbedrag van 50.000 euro en een architectuurplaquette. Op NL2 maakte de AVRO in het programma KunstUur dit nieuws bekend.

Over het project
In 2004 gaf de Dr. Schaepmanstichting (de overkoepelende stichting ter behartiging en instandhouding van het katholiek primair onderwijs in Hengelo) architect Ronald Olthof van architectenbureau Leijh, Kappelhoff, Seckel, van den Dobbelsteen opdracht om te inventariseren hoe de bestaande school St. Plechelmus kon worden uitgebreid. In een gesprek met directeur Anneke Kuipers werd duidelijk dat beiden mogelijkheden zagen om de naastgelegen Heilige Hartkerk te benutten als nieuwe huisvesting. Door de voormalige kerk, een voorbeeld van de Bossche School, te transformeren in een brede school kon het karakteristieke gebouw uit de jaren vijftig een cultuurhistorische en maatschappelijke rol in de wijk blijven vervullen en tegelijkertijd kon de school de benodigde extra ruimte worden geboden. Met veel inzet en vindingrijkheid werd het grensverleggende scholenproject dit jaar volbracht. Begin oktober werd de school officieel geopend door voormalig minister Plasterk van OCW.

Uit het juryrapport
‘Als er bij één project van deze ronde sprake was van synergie tussen opdrachtgever en architect, dan is het wel in dit geval’, zo constateerde de enthousiaste jury. Directeur Anneke Kuipers bewijst dat bezieling, creativiteit en een groeiende deskundigheid in het opdrachtgeverschap niet voorbehouden zijn aan mensen die hiervoor ‘hebben doorgeleerd’. Haar volhardende inzet, in samenwerking met haar bestuur en de gemeente, maakt duidelijk dat het geloof in een ideaal, een droom, tot ongekende prestaties kan leiden. Dat stemt bijzonder hoopvol. De Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap, de Gouden Piramide 2010, is hiervoor de terechte bekroning.

De Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries die betrokken zijn bij het architectuurbeleid van het rijk.

Architectuur Lokaal verricht ondersteunend werk voor de uitschrijver van deze prijs.

Thema van de prijsronde 2010: architectuur
De Gouden Piramide is de jaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. De prijsronde 2010 was bestemd voor opdrachtgevers van architectuurprojecten, die voldoende waren gerealiseerd. Dit konden bijvoorbeeld woonhuizen, scholen, kerken, bedrijfsgebouwen zijn, maar ook civieltechnische projecten als bruggen, sluizen of stations. Ook restauratie, verbouw-  en renovatieprojecten konden worden ingezonden. Behalve afzonderlijke gebouwen konden eveneens ensembles, architectonische complexen en publieke ruimtes als pleinen en parken onderwerp zijn van een inzending.

Genomineerden 2010
Stichting Hermitage
aan de Amstel met het gelijknamige project in Amsterdam
Deventer Ziekenhuis met het Jozef Gezondheidscentrum
Technische Universiteit Delft met BK-City, de nieuwe huisvesting van de faculteit bouwkunde na de brand
Dr. Schaepmanstichting met de transformatie van een kerk tot de basisschool St. Plechelmus in Hengelo
Stichting Ronald McDonald Centre met het gelijknamige sportcentrum voor jongeren met een handicap in Amsterdam

Voor de prijs kan elke opdrachtgever in Nederland in aanmerking komen. De prijs bestaat uit een bedrag van 50.000 euro, een trofee en een publicatie met de beste inzendingen. De AVRO zal in de maand november met een serie tv-documentaires aandacht besteden aan de genomineerde opdrachtgevers en hun project.

TV-uitzendingen
Op zaterdag 6, 13, 20 en 27 november om 17.10 uur Avro Nederland 2 tv-uitzendingen van de vijf genomineerde projecten. Uitzending gemist? Kijk dan op de website van Avro Kunstuur.

Lees ook
‘Nieuwbouw is geen zegen’, interview winnaar Gouden Piramide 2010, Architectuur Lokaal #77
‘Basisschool St. Plechelmus in Hengelo winnaar Gouden Piramide 2010’, Architectuur Lokaal #77
‘Golden Piramid of Holland’, interview met eerdere Gouden Piramide winnaars, Architectuur Lokaal #70
Geen disco, maar een school in de kerk, NRC Handelsblad, 1 december 2010

Voor meer informatie over de Gouden Piramide zie: goudenpiramide.nl