Op geest en grond – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | mei 30, 2023

Procesbegeleiding opzet meerjarig actieprogramma culturele planologie in de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek voor de provincie Zuid-Holland.

De provincie Zuid-Holland wilde in het kader van het ‘Actieprogramma Cultuurbereik’ voor de Duin- en Bollenstreek een programma opzetten om te bevorderen dat culturele planologie bij de aanpak van ruimtelijke ontwikkelingen betrokken wordt. Voor de uitvoering van het programma zal het draagvlak in de regio moeten liggen. In samenwerking met Architectuur Lokaal werd een Actieprogramma opgesteld dat is gericht op het scheppen van dit draagvlak en op het stimuleren van concrete initiatieven. Gemeenten en instellingen kunnen, in het kader van het programma, projectvoorstellen doen en deze realiseren met een bijdrage van de Provincie.

Lees ook Op geest en grond. Behoud en ontwikkeling van de bollenvelden, Architectuur Lokaal #38