Ontwerpscenario's omgevingsvisie Zwolle-Zuid gepresenteerd aan gemeenteraad – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 26, 2023

Gisterenavond presenteerden de ontwerpers van Atelier Zwolle-Zuid van Architectuur Lokaal de resultaten van hun ruimtelijke verkenning in Zwolle-Zuid aan de gemeenteraad van Zwolle. Het ontwerpend onderzoek richtte zich op een mogelijke toekomstvisie voor de wijk. Aan de hand van gesprekken met bewoners, ondernemers en overige betrokkenen werden de kansen en uitdagingen van Zwolle-Zuid besproken en vervolgens omgezet in acht vernieuwende toekomstscenario’s. De beelden worden gebruikt in de discussie over de omgevingsvisie Zwolle.

Jaren zeventig wijk
Zwolle-Zuid is een vanaf de jaren zeventig gebouwde wijk in Zwolle, die is opgebouwd uit verschillende buurten waar de woonfunctie de overhand heeft. De wijk scoort op dit moment goed. De gemeente wil dit in de toekomst graag zo houden, maar ziet tegelijkertijd dat opgaven als klimaatverandering en energietransitie effect op Zwolle-Zuid zullen gaan hebben. Het is van belang om de toekomstige kansen en bedreigingen op de kaart te krijgen, om de wijk ook in de toekomst sterk te houden. Hiernaast wil de gemeente graag opgaven formuleren: vraagstukken met betrekking tot energie, beheer van de openbare ruimte, een klimaat-actieve stad, zorg, ondernemen, het op peil houden van voorzieningen, het versterken van routes en het versterken van de relatie tussen stad en landschap. Om meer kennis op te kunnen bouwen op grond van de meningen die over deze opgaven leven in Zwolle-Zuid heeft de gemeente samengewerkt met Atelier ZZ van Architectuur Lokaal.

Ontwerpers
Door middel van een open oproep konden jonge ontwerpers zich aanmelden voor deelname aan het Atelier. Uit 25 aanmeldingen zijn acht architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten geselecteerd: Reza Alkaabi, Hester Annema, Lisanne Caspers, Sandra Grabs, Wouter Hagers, Ramon Scharff, Marije ter Steege en Stijn Tijhuis.
In het Atelier is met bewoners en belanghebbenden gewerkt aan het bedenken van ideeën voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, het analyseren van problemen, het verder aanscherpen van dilemma’s en het onderzoeken van de mogelijkheden. De ontwerpers konden hiermee ervaring opdoen. Dat gebeurde onder leiding van ervaren mentoren: stedenbouwkundige Tess Broekmans (Urhahn Stedenbouw & Strategie) en architect Wouter Valkenier (Studio Valkenier). Het Atelier heeft plaatsgevonden in een leegstaande winkel in het winkelcentrum Zwolle-Zuid en werd vanuit Architectuur Lokaal begeleid door Vincent Kompier en Stef Bogaerds.

Geen eindbeelden
De ontwerpers hebben de gesprekken in het Atelier gebruikt als basis voor acht mogelijke toekomstscenario’s voor Zwolle-Zuid. Daarbij werden thema’s als betere verbindingen met het omringende landschap, de wateropgave, het verduurzamen van de wijk, het aanbieden van een breder woningaanbod en de rol van de openbare ruimte van de toekomst op een prikkelende manier verbeeld.

Publicatie
U kunt het rapport van Atelier Zwolle-Zuid hier downloaden.
Kijk voor meer informatie op de website MijnOmgevingsvisie.nl van Architectuur Lokaal.

Atelier ZZ is een project van Architectuur Lokaal in het kader van Werken aan ontwerpkracht, Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO). De agenda wordt uitgevoerd onder coördinatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.