Ontwerpprijsvraag Brood en Spelen zojuist uitgeschreven – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

De prijsvraag Brood en Spelen, die vorige week werd aangekondigd met een tournee door de provincies Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant, is zojuist uitgeschreven door het College van Rijksadviseurs. De reglementen voor de beide edities van de prijsvraag zijn nu voor iedereen beschikbaar.
Brood en Spelen wil ondernemende grondeigenaren, ambitieuze ontwerpers en anderen met vernieuwende ideeën samenbrengen om na te denken over radicale, realistische en realiseerbare voorstellen voor de grote opgaven waar het platteland voor staat.

Twee parallelle prijsvragen in Zuid- en Oost-Nederland
Brood en Spelen bestaat uit twee parallel lopende prijsvragen voor de zandgebieden van Noord-Brabant, en van Gelderland/Overijssel. Hier dienen zich de opgaven en de kansen aan: de zorg voor een gezonde leefomgeving en het behoud van het cultuurlandschap, de verduurzaming van de voedselketen, de ontwikkeling van nieuwe (agrarische) bedrijvigheid en van nieuwe functies voor oude stallen, het inspelen op de vergrijzing, en het investeren in leefbaarheid en nieuwe sociale samenwerking als coöperaties.

Reglement, jury en selectie van zestien plannen
Per gebied (Gelderland/Overijssel en Noord-Brabant) is het reglement voor de prijsvraag te downloaden van de website van de prijsvraag prijsvraagbroodenspelen.nl. Op deze website is ook alle verdere informatie over de prijsvraag te vinden.

Voor Gelderland/Overijssel selecteert een jury, onder voorzitterschap van Berno Strootman Rijksadviseur voor het Landschap, acht inzendingen. De juryleden zijn:

 • Floris Alkemade Rijksbouwmeester,
 • Iris Bouwers agrarisch ondernemer, vicevoorzitter CEJA (Europese Raad voor jonge boeren), lid dagelijks bestuur NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt),
 • Heleen Lansink-Marissen boerin uit Haaksbergen, eigenaar van De Melktapperij en lid van de Boeren van Nederland,
 • Egbert-Jaap Mooiweer rentmeester bij Stichting Twickel, en
 • Jan Douwe van der Ploeg hoogleraar rurale sociologie Wageningen UR, lid Raad voor het Landelijk Gebied, en
 • Erna aan de Stegge, adviseur bedrijven bij Cultuurmij Oost.

Voor Noord-Brabant selecteert een jury, onder voorzitterschap van Floris Alkemade Rijksbouwmeester, ook acht inzendingen. De juryleden zijn:

 • Berno Strootman Rijksadviseur voor het Landschap,
 • Jan Baan directeur Brabants Landschap,
 • Iris Bouwers agrarisch ondernemer, vicevoorzitter CEJA (Europese Raad voor jonge boeren), lid dagelijks bestuur NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt),
 • Sietske Klooster, zelfstandig ontwerper, initiatiefnemer van De Melksalon en promovendus aan de Design Quality in Interaction ontwerponderzoeksgroep van de TU/e,
 • Jan Douwe van der Ploeg hoogleraar rurale sociologie Wageningen UR, lid Raad voor het Landelijk Gebied, en
 • Tjacko Sijpkens initiatiefnemer van Het Familie Varken, directeur Big Developments, Beek en Donk.

De teams die de zestien geselecteerde inzendingen hebben gemaakt, worden uitgenodigd om hun plannen verder uit te werken. Daarvoor ontvangen zij ieder € 25.000 excl. btw, plus ondersteuning van partnerorganisaties in de vorm van kennis en ervaring.

Teams en registratie
Via de website prijsvraagbroodenspelen.nl kunnen geïnteresseerde grondeigenaren, ontwerpers en andere belangstellenden met elkaar in contact komen om teamleden te vinden. Ook worden er meerdere regionale speeddate-bijeenkomsten georganiseerd.
Vanaf vandaag kunnen deelnemers zich registreren voor deelname aan de prijsvraag. Let op: registratie voor deelname is verplicht en noodzakelijk om een inzending te kunnen doen.

Informatiebijeenkomsten in Klarenbeek, Best, Breda en Enschede
Op 20 en 21 maart worden informatiebijeenkomsten gehouden in Klarenbeek en Best, en op 18 en 19 april in Breda en Enschede. Deze bijeenkomsten zijn ook een uitstekende gelegenheid om in contact te komen met geïnteresseerde grondeigenaren, ontwerpers en andere belangstellenden, en ook dan kunnen vragen worden gesteld. De antwoorden op deze en eerder gestelde vragen worden gepubliceerd op de webpagina van de prijsvraag in de zogenoemde ‘nota’s van inlichtingen’.

Brood en Spelen is een initiatief van het College van Rijksadviseurs in samenwerking met de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland, de ministeries van BZK en LNV, de Noord-Brabantse Waterschapsbond, het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV, ZLTO en de gemeente Deurne. Het initiatief wordt ondersteund door de Waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen en de 22 gemeenten van de Brabantse Taskforce VAB’s. Diverse partijen leveren als partner een bijdrage in kennis en ondersteuning, zoals Wageningen University & Research en het Kadaster, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).
De ontwerpprijsvraag Brood en Spelen wordt uitgeschreven aan de hand van Kompas Light Prijsvragen. Deze handleiding is ontwikkeld door Architectuur Lokaal en wordt breed onderschreven door (Rijks)overheid en organisaties van opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs. Architectuur Lokaal werkt mee aan de uitvoering van de prijsvraag (reglement en secretaris van de jury).