Ontwerpen met Welstand – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 24, 2023

Hoe functioneren de welstandsnota’s in de praktijk? Symposium en publicatie in vervolg op een inventarisatie van Architectuur Lokaal over de struikelblokken, knelpunten en uiteraard ook de positieve berichten.

Sinds 1 juli 2004 zijn gemeenten verplicht om een welstandsnota vast te laten stellen door de gemeenteraad. Zijn bestuurders tevreden met dit nieuwe instrument om ruimtelijke kwaliteit te definiëren? Kunnen architecten uit de voeten met de geformuleerde richtlijnen? Begrijpen particuliere opdrachtgevers (burgers) nu beter wat de mogelijkheden zijn? In een praktijkexperiment van Architectuur Lokaal werd met vier gemeenten alle fasen van ontwerp tot advies in versneld tempo, maar met alle noodzakelijke partijen, doorlopen. Dat leidde tot verrassende conclusies van de wethouders, welstandscommissies, architecten en opdrachtgevers over de manier waarop de welstandsnota in de praktijk functioneert. Ook waren er gesprekken met wethouders door het hele land. In een landelijk symposium legde Architectuur Lokaal de resultaten van het experiment voor aan een groot gezelschap van betrokkenen. De resultaten en de conclusies zijn vastgelegd in de tweedelige publicatie Ontwerpen met Welstand.