OLA #3 Londen – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 2, 2023

Excursie voor de lokale architectuurcentra, Europan Nederland en andere architectuurinstellingen naar Londen, over stedenbouw, cityontwikkeling, herstructurering en parken.

3e internationale excursie van Architectuur Lokaal voor het Overleg Lokale Architectuurcentra (OLA) en verwante instellingen uit Nederland. Het reisdoel was Londen. De excursie werd geprogrammeerd en georganiseerd in samenwerking met Hans van Dijk.

Het programma werd per dag aan een thema gekoppeld, resp. stedenbouwkundige oriëntatie, city-ontwikkeling, herstructurering en parken. Op het programma stonden onder andere een rondrit door het bedrijventerrein Stockley Park waarbij vooral de nadruk lag op het masterplan en diverse gebouwen, een wandeling door Ludgate en Canary Warf.

Bij het Royal Institute of British Architecture RIBA vond een in samenwerking georganiseerde bijeenkomst plaats ter kennismaking en uitwisseling van informatie en ervaringen. Hierbij waren naast de Nederlandse excursiedeelnemers, vertegenwoordigers aanwezig van de architectuurcentra uit Groot-Brittannië (Liverpool, Glasgow, London, Bristol, Kent), van Architectural Dialogue, The Architectural Foundation, het RIBA en het British Ministry of Culture.

Aan de excursie namen 30 personen deel: vertegenwoordigers van de Nederlandse architectuurcentra, het Stimuleringsfonds voor Architectuur, het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst, het Nederlands Architectuurinstituut en Europan.