Nu online: handleiding KOMPAS Design Build – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 24, 2023

Ontwerp en realisatie renovatie en uitbreiding Rudolf Steiner College Rotterdam. Ontwerp: Arconiko Architecten.

Vanaf vandaag is KOMPAS light Design Build kosteloos digitaal beschikbaar voor iedereen. Architectuur Lokaal ontwikkelde deze handleiding als een eenvoudig naslagwerk dat is bedoeld om opdrachtgevers vertrouwd te maken met geïntegreerde aanbestedingscontracten, zodat zij het gesprek met de specialisten aan kunnen gaan. Het biedt ook voor opdrachtnemers het nodige inzicht in de keuzes die kunnen worden gemaakt bij het opstellen van de procedure. KOMPAS light Design Build leidt u aan de hand van de belangrijkste onderwerpen van een aanbestedingsprocedure door de hoofdlijnen van de regeling met behulp van veel voorbeelden en uitleg. De toelichtingen en aanbevelingen helpen u om een aanbestedingsprocedure voor een DB opdracht goed voorbereid in de markt te zetten.

Nationaal en Europees
KOMPAS light Design Build is ontwikkeld om aanbestedingen volgens een Europese procedure aan te besteden, maar kan ook gebruikt worden voor nationale procedures. In de praktijk is het verschil tussen een Europese en nationale procedure procedureel niet groot. De handleiding ondersteunt uitsluitend een (Europese of nationale) niet-openbare aanbesteding. Bij een niet-openbare aanbesteding wordt het aantal partijen dat een inschrijving doet eerst teruggebracht tot een beperkt aantal door een voorselectie.
Twijfelt u over de meest geschikte procedure voor uw opdracht? Raadpleeg dan de KOMPASwijzer.

Kwartet
Met de publicatie van KOMPAS light Design Build is het kwartet van het Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden compleet. Eerder verschenen KOMPAS light Architectendiensten, KOMPAS light Prijsvragen en KOMPAS light Ontwikkelcompetities. Deze handleidingen zijn recent geactualiseerd, na vaststelling van de gewijzigde Aanbestedingswet per 1 juli 2016, en worden breed onderschreven door (publieke) opdrachtgevers, ontwerpers, bouwbedrijven en ontwikkelaars.

Begeleidingscommissie
KOMPAS light Design Build is in de afgelopen twee jaar ontwikkeld door het Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal in samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht (IBR). De publicatie kwam tot stand in het kader van het Werkprogramma Opdrachtgeverschap en Omgevingsrecht uit de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) 2013-2016 dat Architectuur Lokaal als lead partner van de Rijksoverheid uitvoerde.
Aan de begeleidingscommissie namen deel: Atelier Rijksbouwmeester, Ballast Nedam, BAM, BNA, Fontys Hogescholen, Goudstikker De Vries, H+N+S Landschapsarchitecten, Rudy Uytenhaak Architectenbureau, Rijksvastgoedbedrijf en TU Delft.