Nieuwe scholen in het beroepsonderwijs – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 23, 2023

Centrale hal ROC Hengelo. Foto: IAA Architecten Enschede

Middagexcursie naar ROC Twente (Hart van Zuid, Hengelo) en Scholingsboulevard (Enschede).

Twee nieuwe scholen in het beroepsonderwijs
Na de succesvolle excursie naar Leerpark Dordrecht in december 2008 ging Architectuur Lokaal dit keer naar twee nieuwe scholen in het beroepsonderwijs: ROC Twente in Hart van Zuid, Hengelo (oplevering december 2008) en de Scholingsboulevard in Enschede (eerste deel werd in maart 2008 opgeleverd, het tweede deel in december 2008; het derde deel zal in mei 2010 worden opgeleverd).

ROC Twente De nieuwbouw (naar het ontwerp van Harry Abels van IAA Architecten) van ROC Twente in de nieuwe wijk Hart van Zuid beslaat 55.000 m² die gedeeltelijk in nieuwbouw en gedeeltelijk in de voormalige IJzergieterij van Stork is gerealiseerd. ROC Twente is een voorbeeld van de zogenaamde leerwerklandschappen oftewel community colleges, waarbij onderwijsfuncties worden gecombineerd met publiekstoegankelijke voorzieningen, zoals horeca, kinderopvang en winkels. Leerlingen en medewerkers van het ROC maar ook verenigingen, bedrijfsleven en buurtbewoners kunnen gebruik maken van deze faciliteiten. Dergelijke samenwerkingsverbanden stellen het onderwijs in de gelegenheid om meer maatwerk aan de leerlingen te bieden en tegelijkertijd beter te kunnen inspelen op de behoeftes van het bedrijfsleven.


Scholingsboulevard

In de Scholingsboulevard in Hengelo, waarvan het ontwerp, evenals dat van het ROC Twente, gemaakt werd door IAA Architecten, werken de gemeente Enschede en drie onderwijsinstellingen samen om vernieuwende huisvesting voor beroepsonderwijs te realiseren. Er worden verschillende opleidingen verenigd, waardoor het gemakkelijk zal zijn voor leerlingen om door te stromen naar vervolgopleidingen. In totaal worden hier 26.500 m² gerealiseerd voor zo’n 2600 leerlingen. Het eerste gedeelte van het VMBO en ROC is inmiddels opgeleverd.

Vragen die tijdens de excursie aan bod kwamen: • Hoe is dit complexe project tot stand gekomen? • Hoe is het bouwproces, waarbij veel organisaties betrokken waren, verlopen?

• Wat vraagt dit van de opdrachtgever, de architect en de gebruikers?