Nieuw instrument voor provinciale planontwikkeling – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 2, 2023

Film still Dilemmas in het Veen – Minister Schultz van Haegen

Hoe gaan de (nieuwe) provincies straks om met de grotere rol die het Rijk aan hen heeft toebedeeld bij besluitvorming over ruimtelijke ontwikkelingen? In de context van de Omgevingswet ontwikkelde Atelier ZZ van Architectuur Lokaal een nieuw instrumentarium voor politieke besluitvorming over ruimtelijke opgaven op het regionale niveau. Vanuit het ontwerp wordt een aanpak voorgesteld waarbij (tegenstrijdige) lokale belangen en belanghebbenden op het lokale niveau alle ruimte wordt geboden. Hoe dit werkt in de praktijk is te zien in de film Dilemma’s in het veen die gratis online beschikbaar is. Nu ook Engels ondertiteld.

De film Dilemma’s in het veen is hier t zien.