‘New Harloheim’ Ymere NAi Prijsvraag 2011 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Twee jaarlijkse prijsvraag. Deze editie staat in het teken van de rol die Haarlem speelt in de Metropoolregio Amsterdam. Architectuur Lokaal is penvoerder van de jury.

Ymere NAi Prijs
Sinds 1999 schrijft woningcorporatie Ymere iedere twee jaar een prijsvraag uit voor architectuur, beeldende kunst, landschapsarchitectuur en stedenbouw. Met de prijsvraag wil zij de visievorming voor de inrichting van een stedelijke woonomgeving van een duurzaam hoge kwaliteit stimuleren. Sinds 2007 organiseert zij deze prijsvraag samen met het Nederlands Architectuurinstituut (NAi). Elke prijsvraag heeft een opgave in het werkgebied van Ymere. In 2011 is dat Haarlem, in het bijzonder het oostelijk deel van Haarlem dat strekt van de Waarderpolder en Zomerzone tot en met Schalkwijk. Deze editie van de prijsvraag staat in het teken van de rol die Haarlem speelt in de Metropoolregio Amsterdam.

Opgave
De centrale vraag die Ymere en NAi stellen voor deze prijsvraag: Op welke manier kan Haarlem zich ontwikkelen tot een wezenlijk onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam, en welke rol is hierin weggelegd voor Haarlem Oost?

Deelname
De prijsvraag wordt uitgeschreven onder multidisciplinaire teams. Maximaal 7 teams worden uitgenodigd tot deelname aan de tweede ronde, waarin gevraagd wordt de visie uit de eerste ronde uit te werken in een ontwerpend onderzoek. Hiervoor ontvangen alle geselecteerde teams een onkostenvergoeding van € 1.000 excl. btw. Een onafhankelijke jury selecteert maximaal drie prijswinnaars. De uitschrijvers stellen een prijzengeld beschikbaar van € 20.000 excl. btw.

20 juni 2011 – Uit de 33 inzendingen voor de Ymere NAi prijsvraag 2011, New Harloheim, heeft de jury zeven inzendingen geselecteerd. Deze zeven zijn door naar de tweede ronde.

Het team van Anjelica Cicilia (hoofdontwerper), Motto: Daten in NH – Op zoek naar gelijkgestemden
Het team van Hernando Arrazola (hoofdontwerper), Motto: Hand in eigen Boezem
Het team van Camila Pinzon Cortes (hoofdontwerper), Motto: Creating Class
Het team van Victor van Velzen (hoofdontwerper), Motto: Scenografie voor een parallelle aorta
Het team van XML Architecture Research Urbanism (hoofdontwerper), Motto: Ringstad
Het team van Joep van der Veen en Tom Bokkers (hoofdontwerpers), Motto: Ketting Reactie – Parelketting rond een rijk stedelijk mozaïek
Het team van Johan Galjaard (hoofdontwerper), Motto: Rechteroever Festival

Kijk voor het wedstrijdprogramma en het vervolg van de prijsvraag op newharloheim.nl