Naar duurzame ruimtelijke kwaliteit op Brabantse bedrijventerreinen – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 31, 2023

Symposium voor gemeentebestuurders, ambtenaren en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in Brabant met excursies naar Haaglanden en Utrecht.

Bedrijventerreinen leggen een grote claim op onze spaarzame ruimte. Vele uren per dag vormen bedrijventerreinen de leefomgeving voor grote aantallen mensen. Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit en de openbare aspecten van deze gebieden is dan ook een publiek belang. Tegelijkertijd is er een privaat belang mee gediend. Overzichtelijke en zorgvuldig ingerichte bedrijventerreinen oefenen aantrekkingskracht uit en functioneren in economische zin beter. Imago en uitstraling van het bedrijf en het terrein zijn voor veel ondernemers en voor het vestigingsklimaat van groot belang.

De provincie Noord-Brabant heeft dit thema opgepakt en een actieplan Kwaliteit op Maat opgesteld. Het plan is er onder meer op gericht de belevings- en gebruikswaarde van bedrijventerreinen in Brabant te vergroten en efficiënt ruimtegebruik te bevorderen. De aandacht wordt gericht op nieuw te realiseren bedrijventerreinen. Daarnaast wordt aangegeven welke mogelijkheden er zijn om de kwaliteit van bestaande terreinen te verbeteren.

Half april is er een excursie geweest naar het stadsgewest Haaglanden, voor bestuurders en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven uit de vijf grote Brabantse gemeenten en Moerdijk. Begin juni bezoeken betrokkenen uit de middelgrote en kleinere Brabantse gemeenten bedrijventerreinen in de regio rond Utrecht.
Als afsluiting van deze twee excursies wordt een minisymposium georganiseerd. Tijdens deze middag komt de huidige situatie ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen in Noord-Brabant aan bod, worden de ervaringen van de twee excursies toegelicht en wordt gediscussieerd over de toekomstmogelijkheden voor bedrijventerreinen in Noord-Brabant.