Mooi zo! – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 2, 2023

Lezing voor raads- en statenleden van de SP over publiek opdrachtgeverschap bij gebiedsontwikkeling.

De Socialistische Partij organiseerde in zijn SP Universiteit-programma voor zijn leden in de Nederlandse gemeenteraden en Provinciale Staten, een driedaagse cursus over ruimtelijke ordening in Driebergen. Architectuur Lokaal gaf een uiteenzetting over de veranderingen in het opdrachtgeverschap, met name bij gebiedsontwikkeling. Aan de orde kwamen de rollen van gemeenten, marktpartijen en ontwerpers bij grootschalige ruimtelijke opgaven.