Minder volledige ontwerpopdrachten, meer competities – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | mei 30, 2023

Het aantal aanbestedingen voor architectendiensten en werken met een volledige architectuuropdracht is sinds 2009 niet zo laag geweest als in het derde kwartaal van 2016. De opdrachten die worden aanbesteed zijn ook kleiner. Het aantal competities (ontwerpprijsvragen en ontwikkelcompetities) in het derde kwartaal van 2016 is met 25% gestegen ten opzichte van het derde kwartaal van 2015.
Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal paste de toelichtingen en aanbevelingen van de handleidingen KOMPAS voor prijsvragen, ontwikkelcompetities en architectendiensten aan de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 aan.

U kunt het kwartaalbericht hieronder downloaden.