Manifestatie prijsvraag Brood en Spelen op 6 februari in Provinciehuis Noord-Brabant – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

Kringlooplandbouw, voedselbossen en broedplaatsen voor ondernemerschap. Permacultuur, eikeloogsten, precisietechnologie en mantelzorg. Het is een kleine greep uit de vele interessante initiatieven die de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen heeft opgeleverd. Meer dan een half jaar hebben de winnende teams van prijsvraag Brood en Spelen hun eerste ideeën uitgewerkt tot een businessplan en ruimtelijke verbeelding. Op 6 februari 2019 zijn deze voorstellen voor iedereen te zien in het Provinciehuis van Noord-Brabant.

Bij de manifestatie presenteren de zestien teams hun plannen, er is een overzichtstentoonstelling en publicatie over de voorstellen die in de tweede ronde van de prijsvraag zijn uitgewerkt. Prof.dr.ir. Louise O. Fresco (voorzitter raad van bestuur Wageningen University & Research) geeft een reactie op de opbrengsten van de prijsvraag. In een talkshow wordt gesproken met initiatiefnemers, mogelijk-makers en deelnemers over de impact van de plannen. Initiatiefnemers en deelnemers aan de prijsvraag stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs.

Informatie
Alle informatie over de prijsvraag Brood en Spelen, en over aanmelding en programma van de manifestatie kunt u lezen op de website.
Datum: 6 februari 2019
Inloop: 11.30 uur, start programma om 12.30u
Locatie: Provinciehuis Noord-Brabant
Adres: Brabantlaan 1, 5216 TV ‘s-Hertogenbosch

Brood en Spelen is een initiatief van het College van Rijksadviseurs in samenwerking met de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland, de ministeries van BZK en LNV, de Noord-Brabantse Waterschapsbond, het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV, ZLTO en de gemeente Deurne. Het initiatief wordt ondersteund door de Waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen en de 22 gemeenten van de Brabantse Taskforce VAB’s. Diverse partijen leveren als partner een bijdrage in kennis en ondersteuning, zoals Wageningen University & Research en het Kadaster, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Architectuur Lokaal werkte mee aan de uitvoering van de prijsvraag.