Maastricht – Stadsexpeditie – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 31, 2023

De Dag van de Architectuur Maastricht laat je meerdere kanten van de stad zien. Je ontdekt: plekken die je nog niet kende, uitzichten die je niet kon vermoeden en meningen die je inspireren. Op zaterdag 27 juni organiseert Architectuurcentrum TOPOS samen met de Gemeente Maastricht en de BNA in Maastricht de Dag van de Architectuur 2015.

Onder de landelijk gepresenteerde noemer “Nieuw Nederland” geven we  een beeld van de  veranderende  planvorming, die net als in het  grootste deel van Nederland, van  groei is veranderd in stilstand of krimp.
Dat vraagt om een nieuw ruimtelijk evenwicht, een nieuwe vorm van planning die de gebruiker centraal stelt. Nu grootschalige en integrale planning op veel plekken niet meer werkt, krijgen de kleinschaliger initiatieven de wind in de zeilen. Door een verrassende stadsexpeditie langs actuele projecten in Maastricht brengen we geïnteresseerden dichter bij de overwegingen die de architecten en stedenbouwers bij hun ontwerpen maken.

Kijk voor meer informatie op toposmaastricht.nl