Leo Van Broeck nieuwe Vlaamse Bouwmeester – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 24, 2023

Leo Van Broeck, fotoBVB

Hoewel de Vlaamse regering bij haar aantreden in 2014 verklaarde dat ze het ambt van Vlaamse bouwmeester wilde afschaffen, is er nu toch voor gekozen om een nieuwe bouwmeester aan te stellen en daarbij een college van experts te benoemen. Vandaag is Leo Van Broeck voor vier jaar aangesteld als nieuwe Vlaamse Bouwmeester. Van Broeck is architect-ingenieur, medeoprichter van het Brusselse architectenbureau Bogdan & Van Broeck en hoogleraar. Hij start op 1 september.

Leo Van Broeck studeerde in 1981 af als ingenieur architect aan de KU Leuven. Hij is er sinds 1995 actief als praktijkassistent en sinds 2006 als professor architectonisch en stedenbouwkundig ontwerpen. Hij is ook als gastdocent betrokken bij verschillende architecturale programma’s en publieke organisaties. In 1997 stichtte hij de vzw Stad en Architectuur. In 2007 richtte hij samen met Oana Bogdan het architectenbureau Bogdan & Van Broeck op, een kantoor dat sterk gericht is op onderzoek en zich onderscheidt door een actief maatschappelijk engagement. Daarnaast is Van Broeck sinds 2013 voorzitter van de Koninklijke Federatie van de Architectenverenigingen van België (FAB).

De centrale missie van het Vlaamse bouwmeesterschap is het bevorderen van de architecturale kwaliteit van de gebouwde omgeving. De Bouwmeester en zijn team begeleiden publieke opdrachtgevers bij het ontwerpen en realiseren van gebouwen, publieke ruimte, landschap en infrastructuur. Daarnaast draagt de Vlaams Bouwmeester bij tot visievorming en reflectie, met de klemtoon op interdisciplinaire en intersectorale initiatieven. Van Broeck start op 1 september 2016 met een team van vier experts.

De Vlaamse bouwmeester treedt op als onafhankelijk adviseur van de gehele Vlaamse Regering en legt direct verantwoording af aan Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). “De Vlaamse Bouwmeester heeft bovenal een begeleidende en inspirerende rol ter ondersteuning van publieke opdrachtgevers”, aldus Bourgeois. “Leo Van Broeck geeft blijk van een samenhangend, helder, doordacht en gemotiveerd beeld op deze functie. Vanuit een sterke bezorgdheid voor klimaat en ecologie, heeft hij een duidelijk zicht op de uitdagingen voor Vlaanderen. Daarnaast heeft een onderbouwde visie op ruimtelijke kwaliteit en kwaliteitsvol bouwen. Hij wil een breed maatschappelijk draagvlak bereiken en brede lagen van de bevolking enthousiasmeren. Met zijn wervend discours en verbale bevlogenheid kan hij anderen aantrekken, bezielen.”

Informatie
Benjamin Muylaert, woordvoerder minister-president Geert Bourgeois.

Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal, maakt deel uit van de voorselectie commissie voor de nieuwe Vlaamse Bouwemeester