Kust in beweging – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 23, 2023

Dutch Mountains, Remko Remeijnse en Rocco Reukema

Openbare ideeënprijsvraag over de bereikbaarheid van de Nederlandse kust, uitgeschreven door het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (vh. TRN). De prijsuitreiking vond plaats op in Zandvoort aan Zee.

De openbare ideeënprijsvraag Kust in beweging werd uitgeschreven door het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). Uitgangspunt voor de prijsvraag was het bieden van een impuls aan het denken over de ontwikkeling van de Noordzeekust en de Waddeneilanden. Dit, vanuit de gedachte dat overheden, burgers en ondernemers belang hebben bij innovatieve, realistische plannen voor de toekomst van de Noordzeekust en de kustregio’s. Badplaatsen en kustgebieden moeten goed bereikbaar zijn, maar de vervoerssystemen raken op drukke, zomerse dagen vaak volledig verstopt. Bovendien vraagt de bijzondere ervaring die mensen aan de kust zoeken, om een passende vormgeving van de weg er naar toe. De noodzaak om de vervoersproblemen op een zorgvuldige manier op te lossen en de combinatie van natuur en cultuur, waarop de kwaliteit van de ruimte aan zee berust, vormden de kern van de prijsvraag. Gevraagd werd om oplossingen voor mobiliteit van en naar de kust, die de kust nog aantrekkelijker en beter bereikbaar maken voor alle groepen gebruikers.

Aan Architectuur Lokaal werd gevraagd, behulpzaam te zijn bij het opstellen van het wedstrijdprogramma en bij de uitvoering van het gehele wedstrijdproces. Het wedstrijdprogramma werd opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige Opdrachten, onderdeel van het Convenant Wedstrijden op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur. De tentoonstelling en de prijsuitreiking vonden plaats op 27 mei 2004 in Riche te Zandvoort. Na een inleiding van Hans Hogendoorn, wethouder toerisme van Zandvoort, werden de prijzen uitgereikt door Gerben Baaij (NBTC) en Jan de Graaf (jury).

Winnende inzendingen:

    

Kustland E19A4 Marnix Vink, Helene van Dooremolen, Arjen de Groot, Stefan Pieterse, Marjan van Capelle

The beach within reach
Nicole van der Waart, Jim van Wingerden, Nienke van de Lune

The Dutch Mountains Remko Remijnse, Rocco Reukema

Dynamisch pad, Astrid Bennink