KOMPAS ontwerpprijsvragen, ontwikkelcompetities en architectendiensten nu aangepast aan nieuwe Aanbestedingswet – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 23, 2023

Als gevolg van de gewijzigde Aanbestedingswet per 1 juli 2016 heeft het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal de digitale handleidingen voor het uitschrijven van ontwerpprijsvragen en ontwikkelcompetities en voor het aanbesteden van architectendiensten geactualiseerd. De procedures voldoen aan Europees en nationaal aanbestedingsrecht en kunnen ook gebruikt worden bij niet-aanbestedingsplichtige opdrachten. In de praktijk is het verschil niet zo groot: het gaat altijd om duidelijke ambities, een heldere opgave en een eerlijke selectieprocedures, waarbij rekening gehouden wordt met proportionele inzet van alle partijen, dus zowel voor de opdrachtgever als de deelnemende ontwerpers en ontwikkelaars.

De drie vernieuwde handleidingen betreffen KOMPAS light Architectendiensten, KOMPAS light Prijsvragen en KOMPAS light Ontwikkelcompetities. Deze handleidingen zijn kosteloos beschikbaar voor iedereen die een architectenselectie of een prijsvraag voor een (architectonisch) ontwerp, dan wel een competitie onder ontwikkelaars wil uitschrijven. De Kompassen en alle informatie voor het opstellen van deze procedures vindt u op de website van het Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden. Wie twijfelt over de meest geschikte bouworganisatievorm voor zijn of haar opdracht, kan de KOMPASwijzer raadplegen die de TU Delft eerder dit jaar in samenwerking met Architectuur Lokaal ontwikkelde.
De handleidingen zijn in de eerste plaats bedoeld voor opdrachtgevers en hun adviseurs. Maar ook voor ondernemers zoals architecten en projectontwikkelaars kan het geen kwaad om ze te raadplegen; ze bieden inzicht in de keuzes, die opdrachtgevers kunnen of moeten maken bij hun selectieprocedures.

KOMPAS Design Build In samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht, het Rijksvastgoedbedrijf, Atelier Rijksbouwmeester, architecten, constructeurs, bouwbedrijven en TU Delft worden de mogelijkheden onderzocht om ook voor geïntegreerde contracten (‘design build’) te komen tot een handleiding KOMPAS.

De acties van Architectuur Lokaal voor beter aanbesteden maken deel uit van het werkprogramma Opdrachtgeverschap en Omgevingsrecht uit Werken aan Ontwerpkracht, de Actie Agenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp van het kabinet voor de periode 2013-2016.

Dagelijks nieuwe opdrachten via twitter
Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van de nieuwe opdrachten die worden aangekondigd en de prijsvragen die worden uitgeschreven? Volg dan @archopdrachten.