Kennis van stedebouw, monumenten, architectuur en kunst – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 26, 2023

In 1998 is een start gemaakt met de opzet van een cursusprogramma onder de noemer ABEL (architectuur en beleid) en werd een eerste ABEL georganiseerd. De tweede reeks cursussen had plaats van november 1999 tot en met maart 2000 en was georganiseerd voor medewerkers van de Rijksgebouwendienst.

Aanleiding en opdracht Eén van de doelstellingen die de Rijksgebouwendienst zich heeft gesteld, is het bevorderen en bewaken van de architectonische kwaliteit, de stedenbouwkundige inpassing en de kwaliteit van de beeldende kunst in de architectuur, werken en terreinen. In de publicatie ‘Rijkshuisvesting in Ontwikkeling. Opdrachten, architectuur en voorbeeldfunctie’ staat dat het streven naar architectonische kwaliteit ook is afgestemd op andere sectoren van het Rijksbeleid, zoals de stedenbouwkundige en landschappelijke context, het interieur, de kunsttoepassing, de integrale toegankelijkheid, de milieuzorg en het locatiebeleid.

De Rijksgebouwendienst heeft Architectuur Lokaal gevraagd om een besloten cursus te ontwikkelen, die is gericht op de deskundigheidsbevordering met betrekking tot stedenbouw, monumentenzorg, architectuur en kunst.

Architectuur Lokaal heeft in opdracht van de Rijksgebouwendienst een reeks van twee cursussen ontwikkeld in het kader van het ABEL-programma van Architectuur Lokaal. Het cursusprogramma werd samengesteld door Architectuur Lokaal in overleg met de Rijksgebouwendienst.

Het slotdebat
Ter afsluiting van de ABEL-cursus heeft een slotdebat plaatsgevonden op 3 maart 2000. Tijdens het slotdebat stond de vraag centraal: op welke wijze kan het S(tedenbouw) M(onumenten) A(rchitectuur) en K(unst)-beleid in de dagelijkse praktijk van de Rijksgebouwendienst worden geïmplementeerd?.

Lees hier het verslag van dit debat.