Inschrijving Rijksprijs Gouden Piramide 2018 geopend – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | mei 29, 2023

Juryvoorzitter Floris Alkemade stelt de jury van de Gouden Piramide 2018 voor in het Johan de Witthuis

In het statige Johan de Witthuis in Den Haag vond woensdag de officiële aftrap plaats van de Gouden Piramide editie 2018, de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. Vanaf nu is het mogelijk projecten in te zenden. Rijksbouwmeester Floris Alkemade, voorzitter van de jury, gaf de vernieuwing van de prijs aan: verhoging van het prijzengeld en het afschaffen van het onderscheid tussen de categorieën Architectuur en Gebiedsontwikkeling zijn de belangrijkste veranderingen. De prijs wordt vanaf 2018 tweejaarlijks uitgereikt. Ook verscheen het derde interview, met André van Stigt, genomineerd architect voor de Gouden Piramide 2016.

Alkemade benadrukte in zijn speech de waarde van de Gouden Piramide: het is bij uitstek een prijs voor particuliere initiatieven, die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de opgaven waar Nederland voor staat. Met goede projecten kunnen zij aantonen dat op alle schaalniveaus secuur is nagedacht hoe de opgave vormgegeven kan worden.

Inschrijving voor deelname tot 13 december
Particulieren, instellingen, bedrijven, corporaties, overheden, ontwikkelingscombinaties: alle opdrachtgevers (behalve de rijksoverheid) kunnen in aanmerking komen voor de Gouden Piramide. Inzendingen worden beoordeeld door een vakkundige jury onder voorzitterschap van de Rijksbouwmeester. De winnaar ontvangt een speciaal ontworpen trofee en een bedrag van € 75.000 euro. De resultaten worden gepresenteerd in een boek en een documentaire, die bij de prijsuitreiking verschijnen.
Opdrachtgevers die willen deelnemen aan de prijs kunnen zich tot woensdag 13 december 2017 om 17.00 uur inschrijven. Alle informatie over de Gouden Piramide vindt u hier.

Interviews met tien eerdere winnaars
De Gouden Piramide 2018 ging van start in aanwezigheid van eerdere winnaars. Om van hen en van vorige edities te kunnen leren wordt op de website van de Gouden Piramide een reeks interviews gepubliceerd.
Indira van ’t Klooster (Architectuur Lokaal) spreekt met tien eerdere winnaars over het belang van de Gouden Piramide voor het opdrachtgeverschap, de bekendheid van de prijs en de effecten van de bekroningen. Vanaf vandaag staat het interview met André van Stigt online, de architect die was genomineerd in 2016 met De Hallen in Amsterdam. Hij was natuurlijk blij met zijn nominatie voor de Gouden Piramide, maar zei ook: “Beter dan zulke prijzen uit te reiken, zou de overheid haar eigen voorbeeldfunctie serieus kunnen nemen. Dus niet onder het mom van transparantie Rijksvastgoed verkopen aan de hoogste bieder, maar door constructies te bedenken die als resultaat hebben dat een bureau als het mijne – met al die door de overheid erkende ervaring – nu eens wél in aanmerking komt voor grote gebiedsontwikkelingen.”
Eerdere interviews werden gehouden met Evert Verhagen, opdrachtgever van Cultuurpark Westergasfabriek in Amsterdam (winnaar Gouden Piramide 2004) en Jacqueline Bouts, opdrachtgevers van het Xenia Hospice in Leiden (winnaar Gouden Piramide 2016).

De Gouden Piramide is de tweejaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. De Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries van IenM, OCW en BZK en wordt sinds 2003 uitgereikt.