Informatiecentrum Eigen BOUW ICEB – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 24, 2023

Oprichting ICEB door minister Sybilla Dekker (VROM), van het samenwerkingsverband tussen Architectuur Lokaal, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting SEV en Vereniging Eigen Huis VEH. Bij het ICEB kunnen particulieren en professionals informatie krijgen over alle fasen en alle vormen van particulier opdrachtgeverschap.

Omdat de woningmarkt ingrijpend is veranderd sinds de regering zich voornam om vanaf 2005 één derde van de nieuw te bouwen woningen in particulier opdrachtgeverschap tot stand te laten komen, was de verwachting in de eerste jaren van de 21e eeuw dat inbedding van het particulier opdrachtgeverschap in het gemeentelijk architectuurbeleid op de lange termijn, dus ook na 2005, meer effect zal hebben.

Ter ondersteuning van de betrokkenen bij het particulier opdrachtgeverschap, dus zowel de bouwers van een eigen huis als de gemeenten, ging het Informatiecentrum Eigen Bouw ICEB op 6 september 2003 officieel van start. Het ICEB is een samenwerkingsverband tussen Architectuur Lokaal, de Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), ondersteund door het ministerie van VROM. Elk van deze drie organisaties heeft bijzondere kennis en expertise op het gebied van particulier opdrachtgeverschap en organiseert gerichte activiteiten voor particulieren of professionals. Binnen het ICEB concentreert Architectuur Lokaal zich vooral op het ontwikkelen van draagvlak en begrip voor goed opdrachtgeverschap bij publieke partijen, en voor de manier waarop de gemeente hiervoor een beleid kunnen ontwikkelen. Immers, zij zijn verantwoordelijk voor de stedenbouwkundige samenhang en de kwaliteit van een wijk als geheel.