Honderd jaar vooruitdenken met de Nederlandse bouwmeesters – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 23, 2023

Na een coronainterval van twee jaar spraken de Nederlandse stadsbouwmeesters, stadsadviseurs, stadsontwerpers,polderbouwmeesters, dorpsbouwmeesters, provinciaal adviseurs ruimtelijke kwaliteit, de Groninger bouwmeester versterking, de politiebouwmeester en de Rijksbouwmeester onder leiding van Renze Klamer over schoonheid, actuele opgaven in het land, in de steden en de provincies.

‘We kunnen ontwerpend onderzoek, verbeeldingskracht inzetten. En veel verder vooruitkijken, niet voor een periode van vijf jaar, maar veel verder. En niet voor de komende twintig of dertig jaar, maar voor minstens honderd jaar’, stelde Rijksbouwmeester Francesco Veenstra voor.

Margot de Jager, Architectuur Lokaal, tekende het gesprek op onder het motto: Honderd jaar vooruitdenken.