Het LOP Revisited – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 2, 2023

LOP Gemeenten

Debat met het Ministerie van LNV voor gemeenten die werken aan een landschapsontwikkelingsplan (LOP).

Architectuur Lokaal stelde in de eerste helft van 2003 aan het Ministerie van LNV voor om in 2004 onder het motto ´het LOP revisited´ een debat te organiseren voor gemeenten die werken aan een landschapsontwikkelingsplan (LOP).

Het doel was enerzijds om de direct betrokken gemeenten verder te stimuleren en te ondersteunen, anderzijds om informatie verzamelen dat relevant kan zijn voor andere gemeenten en eventueel de evaluatie van de LOP-regeling.

Het programma van 27 januari bestond uit twee ronden waarin Dirk Bergvelt in gesprek ging met gemeenten die een LOP-aanvraag hadden ingediend. In de eerste ronde met gemeenten die een LOP-aanvraag hadden gedaan in de beginperiode. In deze ronde stonden de resultaten van de programma’s centraal. In de tweede ronde stonden gemeenten centraal die korter geleden een LOP-aanvraag hadden ingediend.Als intermezzo tussen deze gesprekken presenteerde Noor Dessing (expertisecentrum LNV) de OLS site van het ministerie van LNV.

De middag eindigde met een evaluatie van de LOP-regeling, waarbij de gemeenten hun ervaringen konden delen met Kees de Ruiter, directeur van de directie Platteland bij het ministerie van LNV.


Nadere informatie over de regeling