Herbestemming Amsterdamse kerken voor Vlaanderen – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 2, 2023

Vondelkerk, Amsterdam. Foto: Marinochka

Excursie voor medewerkers van het team van de Vlaams Bouwmeester met als onderwerp Herbestemming monumentale kerkgebouwen. Tijdens de excursie werden onder meer de Amstelkerk en de Vondelkerk bezocht en vonden gesprekken plaats met direct betrokkenen bij de herbestemming.