Heijmans Vastgoed wint de Gouden Piramide 2011 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 23, 2023

Slideshow

Heijmans Vastgoed wint de Gouden Piramide 2011 met het project Het Funen, een woonbuurt op het voormalige terrein van Van Gend & Loos in Amsterdam.

Op 26 november is namens minister Schultz van Haegen van I&M de Gouden Piramide 2011, de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap, uitgereikt.

Uit het juryrapport: “Dat de jury erg onder de indruk was van deze inzending zat hem in de eerste plaats in de kwaliteit van de ontwerpen. (…) Ook de gemeente Amsterdam verdient het te worden geprezen; die heeft namelijk consequent vastgehouden aan het openbare karakter van de buitenruimte. Uiteindelijk zijn het de prestaties van de opdrachtgever die door de jury worden gewogen. Ook hier is het oordeel lovend. Het begon in de jaren negentig met de durf (…) om op deze achteraflocatie het avontuur aan te gaan. In 2000 werd IBC overgenomen door Heijmans Vastgoed, dat in het begin nogal huiverig aankeek tegen een project dat in niets leek op wat deze projectontwikkelaar gewend was. Al vlug toonde Heijmans zich echter ontvankelijk en vanaf dat moment heeft men er alles aan gedaan om Het Funen tot een succes te maken. (…)

Naast een beloning voor gebiedsontwikkeling van een opmerkelijk hoog niveau mag de opdrachtgever deze prijs zien als een aansporing om door te gaan projecten van uitzonderlijke kwaliteit tot stand te brengen.”

De Gouden Piramide is de jaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening.

De prijsronde 2011 was bestemd voor opdrachtgevers van ruimtelijke projecten. Dat kunnen woonwijken, stadsparken, bedrijventerreinen of omvangrijke infrastructurele werken en wateropgaven zijn. Maar bijvoorbeeld ook transformaties van het landelijk gebied die betrekking hebben op de bestemmingen natuur, landschap, landbouw en recreatie.

De Gouden Piramide is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van BZK, I&M, ELI en OCW.
Architectuur Lokaal verrichtte ondersteunend werk voor de uitschrijver van deze prijs.