Groningen – De Linie – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 23, 2023

Slideshow

Ten zuidoosten van de Groningse binnenstad ontstaat het Europapark, een 43 hectare groot nieuw stadsdeel. Binnen dit plan maakt de gemeente ruimte voor particulier opdrachtgeverschap.

Voor dit stedelijke gebied met woningen, kantoren, horeca en het nieuwe stadion van FC Groningen, maakte Wiel Arets het stedenbouwkundig plan. Een van de kwadranten van het stedenbouwkundig plan is De Linie. De initiatiefgroep Particulier Ontwikkelen De Linie gaat in een samenhangende aanpak 18 kavels bouwen binnen het plangebied, met inschakeling van de Japanse architect Moriko Kira. Het eindresultaat is door publiek en vakjury uitgeroepen tot het mooiste gebouw van Groningen van 2006.

Uitwerking van de opgave
Op basis van het stedenbouwkundig plan van Wiel Arets maakt MD Landschapsarchitecten een beeldkwaliteitplan als leidraad voor particulieren en ontwikkelaars die in De Linie willen bouwen. Verder worden uitgangspunten zoals de kavelgrenzen en het bouwvlak vastgelegd. Enkele initiatiefnemers uit de naburige wijk Oosterpoort brengen een groep bij elkaar die zich verenigt in de stichting Particulier Ontwikkelen De Linie (POL). Al in een vroeg stadium krijgen de initiatiefnemers hulp van KUUB, het Groningse Centrum voor Particuliere Bouw. Na gesprekken met bewoners ontwerpt architect Moriko Kira een basiswoning waarop variaties mogelijk zijn in bouwhoogte, plattegrond en gevelafwerking.

Resultaat
De jury van het Mooiste Gebouw van Groningen 2006 beschrijft het resultaat als volgt: ‘Het winnende project is het resultaat van bijzonder opdrachtgeverschap. Een aantal particulieren vond elkaar en besloot zich te verenigen in een stichting. Vanuit deze stichting werd de opdracht gegeven tot de  bouw van 18 woningen. De woningen kennen hetzelfde basisontwerp, maar per gezin werd een individueel definitief ontwerp gemaakt. […] Door deze methode is een woonbuurtje ontstaan dat divers is, maar toch een duidelijke samenhang heeft. De jury waardeert de sympathieke uitstraling van het project en noemt het een voorbeeld van goed particulier opdrachtgeverschap. Unaniem kent de jury de eerste prijs toe aan de patiowoningen in de Linie door Moriko Kira.’ Ook financieel pakt het goed uit. Volgens KUUB heeft PO De Linie 25 à 27% in kosten bespaard in vergelijking met woningen die projectontwikkelaars in dezelfde tijd in De Linie bouwden.

Lees hier de volledige projectbeschrijving