Greenports als landschap – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 2, 2023

Onderzoek in opdracht van het ministerie van LNV naar de stimuleringsmogelijkheden voor opdrachtgevers en ontwerpers bij de ontwikkeling van Greenports.

Het Actieprogramma Ruimte en Cultuur benoemt de Greenports als een belangrijke lokale ontwerpopgave die is gekoppeld aan het rijksbeleid zoals verwoord in de nota Ruimte en de Agenda Vitaal Platteland.

Greenports zijn concentraties van agribusinesscomplexen waar schaalvergroting, clustering en logistieke infrastructuur bijdragen aan een optimaal productieklimaat. Zeker waar de teelt onder glas plaatsvindt zijn de gevolgen voor het landschap groot en niet per definitie positief gewaardeerd. Hoe wenselijk een aantrekkelijk productielandschap ook is, de rijksoverheid kan in dit verband alleen stimulerend en faciliterend optreden. Positieve ontwikkelingen zullen moeten worden gedragen door de ondernemers zelf en door de lokale overheden.

In het eindverslag Greenports kunt u meer informatie vinden.
Lees ook Greenports als landschap.Tuinbouw, landschap en architectuur in Architectuur Lokaal #54