Gouden Piramide 2014: vijf nominaties bekend – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 31, 2023

Slideshow

Onder leiding van Rijksbouwmeester Frits van Dongen hebben juryleden Marinke Steenhuis, Christiaan Weijts, Paula Verhoeven, Birgitte de Maar en Eric Frijters vijf opdrachtgevers genomineerd voor de Gouden Piramide 2014.

De genomineerde opdrachtgevers zijn:

Begraafplaats en crematorium De Nieuwe Ooster met de restauratie van De Nieuwe Ooster in Amsterdam
De restauratie en vernieuwing van het rijksmonument De Nieuwe Ooster – gedenkpark, begraafplaats en crematorium – omvat verschillende deelprojecten. Door haar enthousiasme en doorzettingsvermogen heeft de directeur de continuïteit en het kwaliteitsniveau van dit gecompliceerde en langdurige project hoog weten te houden. Ontwerp: Karres en Brands landschapsarchitecten, Bierman Henket architecten, Atelier PUUUR, Kerssen Graafland architecten, Oranjewoud en adviseurs.

Van Bekkum Groep en Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling met Ithaka in Almere
Een project van ‘collectief particulier opdrachtgeverschap’ is succesvol door de bouwcrisis geloodst. De bewoners zijn intensief bij de planontwikkeling betrokken geweest. Het resultaat is een attractief woonmilieu, met een hoge ontwerpkwaliteit van zowel de woningen als de collectieve buitenruimte. Ontwerp: VMX Architects, RAAAF.

MIET Recreartpark met MIET air in Beers
Een bevlogen opdrachtgever heeft van een verrommeld campingterrein een bijzondere culturele voorziening gemaakt: een ‘artist in residence’ voor beeldhouwers. Een beheerderswoning, een schuuratelier, een kasatelier en drie woon-werkpaviljoens zijn gegroepeerd op een ‘boerenerf’, waarop ook een zwemvijver is aangelegd. Ontwerp: NEXIT Architecten.

Stichting IJssellandschap met Natuurderij KeizersRande in Diepenveen
Hoofdbestanddeel van de Natuurderij is een nieuw opgeworpen terp met daarop een biologisch-dynamische boerderij. Het aangrenzende landgoed heeft hiermee een buitendijkse uitbreiding gekregen. Landbouw, natuur, ‘ruimte voor de rivier’ en recreatie versterken elkaar, in plaats van dat ze elkaar in de weg zitten. Ontwerp: Daad architecten, Van Paridon en de Groot, Alterra.

Woonbron met de Superkubus in Rotterdam
Tussen de kubuswoningen van Piet Blom (een gemeentelijk monument) bevinden zich twee grote kubussen. Een ervan is verbouwd om huisvesting te bieden aan ex-gedetineerden. De woningcorporatie heeft durf getoond door het gebouw een functie te geven die niet onomstreden is. Door zijn bijzondere vorm was de herbestemming van de ‘superkubus’ bovendien een lastige ontwerpopgave. Ontwerp: Personal Architecture Rotterdam.

De jaarlijks toe te kennen Rijksprijs bestaat uit een bedrag van vijftigduizend euro, een trofee en een architectuurplaquette. In de publicatie die bij nai010 verschijnt, worden de beste inzendingen van de prijsronde gepresenteerd. De genomineerde opdrachtgevers en hun projecten zijn in november wekelijks op tv te zien in AVRO’s Kunstuur. De winnaar wordt bekendgemaakt op zaterdag 22 november 2014.

De Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Voor meer informatie zie goudenpiramide.nl