Goed rentmeesterschap – toerisme als instrument voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 23, 2023

Toerisme, economie en duurzaamheid zijn stuk voor stuk complexe ruimtelijke opgaven, met niet zelden tegengestelde ambities op economisch en ecologisch vlak. Hoe kunnen deze opgaven productief worden gekoppeld en optimaal worden geïntegreerd? Hoe kan landschap een motor zijn voor economische ontwikkeling? Op welke manier kan een intensiever gebruik van de ruimte leiden tot een duurzamere ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten? De Master Class “Goed rentmeesterschap” vond plaats op 25 en 26 november 2015 op Texel.