Gemeente Leeuwarden – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | augustus 4, 2020

1981 – 1993 | Hans Heijdeman | stadsarchitect
Hans Heijdeman was stadsarchitect van Leeuwarden van 1981 tot 1993 (vaste aanstelling). Zijn functie betrof architectonische en stedenbouwkundige advisering aan het College van B&W; architectonisch, cultureel ‘geweten’ binnen de dienst Stadsontwikkeling en adjunct-directeur afdelingen ontwerp, afdeling Bouwkunde en beheersafdeling Onderhoud gebouwen. In de praktijk adviseerde hij B&W over ruimtelijke (on)mogelijkheden binnen het stedelijk milieu. Ook ontwikkelde hij in opdracht van B&W gemeentelijke bouwprojecten door eigen ontwerp of uitbesteding van ontwerp, het laten uitvoeren van de bouwprojecten en het in exploitatie nemen van gebouwen. Binnen de dienst Stadsontwikkeling was hij verantwoordelijk voor de architectonische vormgeving van kunstwerken en objecten in de openbare ruimte.
Het door Heijdeman opgerichte architectuurcentrum stichting De BouwKunst stelde hem in de gelegenheid om het architectuurbeleid in Leeuwarden ter discussie te stellen. Door prijsvragen te organiseren werd de belangstelling van burgers voor architectuur gewekt, en door lokale en externe architecten uit te nodigen ontstond ruimte voor debat. Het drijvend architectuurcentrum dat later is gerealiseerd en dat de elf steden aandoet, geeft op lokaal niveau vorm aan de architectonische actualiteit. De functie is in 1993 in een brede bezuiniging opgeheven.