Gemeente Haarlemmermeer – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | mei 25, 2019

1998 – 2015 | Fred Kaaij | stadsarchitect

Fred Kaaij is in 1998 door het College van B&W aangesteld als stadsarchitect. De functie is formeel vastgelegd en wordt jaarlijks beoordeeld. De opdracht komt neer op het stimuleren van kwaliteit op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en beeldende kunst, door in de processen een rol te spelen en dit naar buiten te brengen in symposia, publicaties en interviews, zoals bijvoorbeeld Vinix, vinex, vinext. Fred Kaaij is hiernaast betrokken bij architectenselecties en Europese aanbestedingen. Hij is adviseur voor de welstandscommissie, heeft zitting in Q-teams en superviseert bij grote projecten. Hij levert veelal geen solo werken, maar eindproducten waarbij hij waakt over kwaliteit of beeldkwaliteit. Ook wijken die hij superviseerde noemt hij eindproducten. De functie is altijd redelijk stabiel geweest; wel is het ene college intenser dan het andere. Afhankelijk van het project is de relatie met het gemeentebestuur losjes en intensief. Ruimte creëren om optimaal te kunnen functioneren is volgens Kaaij vooral een zaak van tactisch manoeuvreren;hij wil altijd gaan tot zover het kan.