Gemeente Delft – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | oktober 25, 2021

2019 – heden, Tako Postma, stadsbouwmeester
Delft staat voor een stevige verstedelijkingsopgave. De stad groeit, het aantal bedrijven neemt toe en, mede vanwege een omvangrijke ontwikkeling van de TU campus, Schieoevers en Station Delft Campus, wordt de druk op de stad groot. Het gemeentebestuur heeft in haar programma 2018-2022 vijf grote bestuurlijke opgaven geformuleerd: een stevige financiële basis, sterke wijken, innovatieve maakindustrie, energietransitie en mobiliteitstransitie. Deze opgaven vragen om een transformatie van de stad op weg naar de toekomst. Om deze ontwikkeling van kwaliteit te voorzien heeft de gemeenteraad van Delft, op 26 september 2019, Tako Postma benoemd als stadsbouwmeester: ‘een professional die verbindt en in staat is om de stedenbouwkundige samenhang in de stad te bewaken en te behouden’.

Voorganger: 2010 – 2017, Wytze Patijn, stadsbouwmeesterWytze Patijn werd op 26 november 2010 aangesteld als stadsbouwmeester door de gemeenteraad van Delft (in deeltijd, op tijdelijke basis). Zijn functie als ‘onafhankelijk adviseur ter bevordering van de kwaliteit van architectuur en stedenbouw voor het College van B&W en de gemeenteraad’ werd in de vorm van een positiedocument vastgelegd. Patijn’s ambitie was om integrale kwaliteit te bevorderen, de inrichting publieke ruimte op de agenda te krijgen, meer aandacht voor architectenkeuze te genereren evenals meer creativiteit en flexibiliteit in de omgang met marktpartijen, en meer samenhang in het gemeentelijk beleid te bereiken. Patijn was stadsbouwmeester van Delft tot zijn pensioen in 2017.